Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych nr 59/2 (2022), 60/2 (2023) oraz nr 61/1 (2023) czasopisma Neofilolog

Zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych na czerwcowym
światowym kongresie języków obcych oraz dorocznej konferencji PTN
pt. „Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian – potrzeba współpracy i
nowych perspektyw” organizowanej przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języków
obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie.


Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania, zostaną opublikowane w trzech tomach
czasopisma Neofilolog (numery 59/2, 60/2 oraz 61/1). Ich wydanie jest zaplanowane na ostatni kwartał
2022 roku oraz drugi i trzeci kwartał 2023 roku. Redaktorami naukowymi publikacji są:


Beata Peć i Krystyna Szymankiewicz
Anna Jaroszewska i Maciej Smuk
Radosław Kucharczyk i Joanna Sobańska


Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki,
francuski). Istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.
Teksty należy przesłać do 15 września 2022 roku za pomocą platformy Pressto.
Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie
czasopisma:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions


Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog