OCENA CZASOPISMA NEOFILOLOG

Z radością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Neofilolog uzyskało 70 punktów.
Serdecznie dziękujemy naszym Autorom i Recenzentom i zapraszamy do zgłaszania kolejnych publikacji.

Zespół Redakcyjny