Ewaluacja czasopisma Neofilolog
Z radością informujemy, że wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki, a określany dla czasopism indeksowanych w bazie Index Copernicus International Journals Master List, w przypadku Neofilologa za rok 2020 wynosi 100. Dziękujemy wszystkim Autorom i ponownie zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.   Zespół redakcyjny Neofilologa