Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję), które wpisywałby się w następujące sekcje problemowe:
  • epistemologia glottodydaktyki, dylematy terminologiczne;
  • definiowanie i badanie złożoności kompetencji komunikacyjnej;
  • badania nad kulturą i kompetencją (inter)kulturową;
  • przyswajanie i uczenie się języków obcych w perspektywie badawczej;
  • interdyscyplinarność warsztatu badań nad uczeniem się i nauczaniem języków obcych;
  • interdyscyplinarność koncepcji dydaktycznych, modelowanie uczenia się i nauczania języków;
  • znaczenie badań glottodydaktycznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela i w praktyce nauczania języków obcych;
  • metodologia badań nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych w tym języka polskiego jako obcego;
  • badania nad dwujęzycznością i wielojęzycznością.

Mamy zaszczyt poinformować, że wykłady plenarne podczas kongresu wygłoszą:

Prof. Terry Lamb, University of Westminster, LondonProf. UAM, dr hab. Mirosław Loba, UAM, PoznańProf. UAM, dr hab. Beata Mikołajczyk, UAM, PoznańProf. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-NürnbergProf. UAM, dr hab. Aldona Sopata, UAM, PoznańProf. Freiderikos Valetopoulos, Université de Poitiers.

W jubileuszowym roku chcielibyśmy także zapoczątkować cykl seminariów metodologicznych adresowanych w szczególności do magistrantów, doktorantów, wszystkich młodych naukowców zaangażowanych w badania glottodydaktyczne. W trzecim dniu kongresu gośćmi pierwszego seminarium będą prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski), współautorka podręcznika „Metodologia badań w glottodydaktyce” (Wyd. Avalon 2010) oraz prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski), autorka prac językoznawczych prowadzonych z zastosowaniem metodologii badań humanistycznych.

Zgłoszenia zawierające temat referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy rejestrować elektronicznie poprzez formularz internetowy lub pod adresem kongresptn2019.amu.edu.pl/rejestracja do 30 kwietnia 2019 r. Informacja o przyjęciu propozycji referatu zostanie przekazana Państwu do dnia 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie PTN www.poltowneo.org oraz na stronie konferencji kongresptn2019.amu.edu.pl

Ewentualne pytania można kierować na adres: ptn2019@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 400 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 460 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w wydarzeniach towarzyszących, koszty organizacyjne oraz wydawnicze.

Numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną, a także propozycje rezerwacji noclegów w Poznaniu prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie.

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Przewodnicząca PTN, UAM w PoznaniuProf. Freiderikos Valetopulos, Université de PoitiersProf. Terry Lamb, Przewodniczący FIPLV, University of Westminster, LondonProf. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-NürnbergProf. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL JP II w LublinieProf. dr hab. Mirosław Pawlak, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu, PWSZ w KoninieProf. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu Prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii, UAM w PoznaniuProf. AP, dr hab. Dorota Werbińska, Zarząd Główny PTNDr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet JagiellońskiDr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet WarszawskiDr hab. Radosław Kucharczyk, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet WarszawskiDr hab. Anna Seretny, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Dr Izabela Marciniak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w PoznaniuProf. UAM, dr hab. Maciej Mackiewicz, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w PoznaniuDr hab. Małgorzata Bielicka, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w PoznaniuDr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w PoznaniuDr hab. Bernadeta Wojciechowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w PoznaniuDr Magdalena Aleksandrzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w PoznaniuDr Sebastian Chudak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w PoznaniuDr Joanna Górecka, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w PoznaniuDr Joanna Kic-Drgas, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w PoznaniuDr Agata Lewandowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w PoznaniuDr Renata Rybarczyk, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w PoznaniuDr Małgorzata Spychała, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w PoznaniuDr Marta Zawacka, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w PoznaniuMgr Katarzyna Kurzawska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w PoznaniuMgr Karolina Mocek, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w PoznaniuMgr Anna Waszau, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu