Jubileuszowy kongres PTN
Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję), które wpisywałby się w następujące sekcje problemowe:
  • epistemologia glottodydaktyki, dylematy terminologiczne;
  • definiowanie i badanie złożoności kompetencji komunikacyjnej;
  • badania nad kulturą i kompetencją (inter)kulturową;
  • przyswajanie i uczenie się języków obcych w perspektywie badawczej;
  • interdyscyplinarność warsztatu badań nad uczeniem się i nauczaniem języków obcych;
  • interdyscyplinarność koncepcji dydaktycznych, modelowanie uczenia się i nauczania języków;
  • znaczenie badań glottodydaktycznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela i w praktyce nauczania języków obcych;
  • metodologia badań nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych w tym języka polskiego jako obcego;
  • badania nad dwujęzycznością i wielojęzycznością.

Mamy zaszczyt poinformować, że wykłady plenarne podczas kongresu wygłoszą:

Prof. Terry Lamb, University of Westminster, London
Prof. UAM, dr hab. Mirosław Loba, UAM, Poznań
Prof. UAM, dr hab. Beata Mikołajczyk, UAM, Poznań
Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata, UAM, Poznań
Prof. Freiderikos Valetopoulos, Université de Poitiers.

W jubileuszowym roku chcielibyśmy także zapoczątkować cykl seminariów metodologicznych adresowanych w szczególności do magistrantów, doktorantów, wszystkich młodych naukowców zaangażowanych w badania glottodydaktyczne. W trzecim dniu kongresu gośćmi pierwszego seminarium będą prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski), współautorka podręcznika „Metodologia badań w glottodydaktyce” (Wyd. Avalon 2010) oraz prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski), autorka prac językoznawczych prowadzonych z zastosowaniem metodologii badań humanistycznych.

Zgłoszenia zawierające temat referatu wraz z abstraktem
(150-200 słów) należy rejestrować elektronicznie poprzez formularz internetowy lub pod adresem kongresptn2019.amu.edu.pl/rejestracja do 30 kwietnia 2019 r. Informacja o przyjęciu propozycji referatu zostanie przekazana Państwu do dnia 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie PTN www.poltowneo.org oraz na stronie konferencji kongresptn2019.amu.edu.pl

Ewentualne pytania można kierować na adres: ptn2019@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 400 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 460 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w wydarzeniach towarzyszących, koszty organizacyjne oraz wydawnicze.

Numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną, a także propozycje rezerwacji noclegów w Poznaniu prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie.

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Przewodnicząca PTN, UAM w Poznaniu
Prof. Freiderikos Valetopulos, Université de Poitiers
Prof. Terry Lamb, Przewodniczący FIPLV, University of Westminster, London
Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL JP II w Lublinie
Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie
Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu
Prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii, UAM w Poznaniu
Prof. AP, dr hab. Dorota Werbińska, Zarząd Główny PTN
Dr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Radosław Kucharczyk, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Anna Seretny, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Dr Izabela Marciniak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Prof. UAM, dr hab. Maciej Mackiewicz, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Bielicka, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Magdalena Aleksandrzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Dr Sebastian Chudak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Joanna Górecka, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Joanna Kic-Drgas, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Dr Agata Lewandowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Renata Rybarczyk, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Małgorzata Spychała, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Marta Zawacka, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Mgr Katarzyna Kurzawska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Mgr Karolina Mocek, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Mgr Anna Waszau, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu