Nr 53/2 (2019): Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych
Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych
Pełny numer
PDF

Wprowadzenie

Joanna Rokita-Jaśkow, Melanie Ellis
149-151
WPROWADZENIE
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.1
PDF

Artykuły

Hanna Komorowska
153-170
OCENIANIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH. FAKTY, MITY I TRUDNOŚCI
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.2
PDF
Anna Bąk-Średnicka
171-194
WERYFIKACJA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ W RAMACH PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIEJ – WYBRANE MODELE
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.3
PDF
Monika Grabowska
195-211
OCENIANIE KOMPETENCJI STUDENTÓW – PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA OBCEGO PRZEZ NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW PRAKTYK, NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.4
PDF
Katarzyna Nosidlak
213-226
CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE W PROCESIE PRZYSWAJANIA I UŻYCIA JĘZYKA OBCEGO – KWESTIA EWALUACJI WYPOWIEDZI USTNEJ
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.5
PDF
Ewa Papierz-Łapsa
227-247
EWALUACJA ROLI SPOŁECZNEJ NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KONTEKŚCIE ZABURZENIA STABILIZACJI ZAWODOWEJ
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.6
PDF
Agnieszka Dryjańska
249-262
WPŁYW EWALUACJI WYBRANYCH KOMPETENCJI NA POPRAWNOŚĆ WYPOWIEDZI PISEMNEJ
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.7
PDF
Ewa Półtorak
263-280
PODEJŚCIE DO BŁĘDU W NAUCE JĘZYKÓW OBCYCH – PERSPEKTYWA UCZNIA
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.8
PDF
Anna Czura
281-297
ADOLESCENT LEARNERS’ PERCEPTIONS OF ASSESSING SPEAKING AND WRITING SKILLS – CRITICAL INCIDENT ANALYSIS
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.9
PDF (English)
Joanna Zawodniak, Mirosław Pawlak, Mariusz Kruk
299-314
EWALUACJA NARZĘDZI BADANIA NUDY NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z PERSPEKTYWY MAKRO I MIKRO
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.10
PDF
Mirosław Pawlak
315-328
SKUTECZNE OCENIANIE GRAMATYKI: OD TRADYCYJNYCH TESTÓW DO ZADAŃ KOMUNIKACYJNYCH
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.11
PDF
Piotr J. Malinowski
329-345
OCENA ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PODRĘCZNIKACH DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
https://doi.org/10.14746/n.2019.53.2.12
PDF (English)