Czasopismo Neofilolog w międzynarodowej bazie indeksacyjnej DOAJ

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog zostało pozytywnie zrecenzowane przez ekspertów i włączone do międzynarodowej bazy indeksacyjnej Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Directory of Open Access Journals (DOAJ) to internetowa baza indeksacyjna wysokiej jakości recenzowanych materiałów naukowych z całego świata, do których dostęp jest otwarty i darmowy. Została ona stworzona na Uniwersytecie w Lund w Szwecji.  

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog