Nr 62/1 (2024): Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej
Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej

pod redakcją Andrzeja Dąbrowskiego i Piotra Kajaka

Pełny numer
PDF

Artykuły

Monika Grabowska, Maciej Smuk, Magdalena Sowa
9-23
The Last of Us? Czy istnieje przyszłość dla neofilologii?
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.2
PDF
Jolanta Sujecka-Zając
24-42
Poczucie własnej skuteczności studentów w rozwijaniu sprawności pisania w języku obcym
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.3
PDF
Joanna Nijakowska, Ewa Guz
43-60
Inclusion and Accessibility in Teacher Education
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.4
PDF (English)
Hanka Błaszkowska
61-77
Język równościowy w nauczaniu DaF na poziomie uniwersyteckim – postawy osób uczących i studiujących wobec jego zastosowania w praktyce dydaktycznej:
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.5
PDF
Monika Łodej, Agnieszka Osmoła
78-104
Emotions in Language Learning: Understanding Foreign Language Enjoyment and Anxiety in Higher Education
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.6
PDF (English)
Marta Wojakowska
105-122
Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela języka specjalistycznego w kontekście kształcenia nieformalnego. Wyniki badania pilotażowego
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.7
PDF
Justyna Cholewa
123-138
Strategie uczenia się słownictwa specjalistycznego
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.8
PDF
Elżbieta Sielanko-Byford, Janina Zielińska
139-154
Promowanie różnorodności językowej i kulturowej w kształceniu nauczycieli języków obcych – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.9
PDF
Iwona Janowska
155-169
Mediacja i tłumaczenie w uczeniu się / nauczaniu języków – podobieństwa i różnice
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.10
PDF
Agnieszka Gadomska
170-191
Developing mediation skills at the tertiary level of education
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.11
PDF (English)
Maria Kuc, Anna Rabczuk
192-212
Możliwości wykorzystania metafor konwencjonalnych w nauczaniu słownictwa i frazeologii języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.12
PDF
Monika Goszczyńska, Emilia Kubicka, Filip Olkiewicz
213-229
Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.13
PDF
Izabela Orchowska
230-248
Wdrażanie różnojęzycznych studentów filologii regionów do czytania literatury francuskojęzycznej. Refleksja glottodydaktyczna nad wstępną koncepcją kursu
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.14
PDF
Anna Godzich, Szymon Machowski
249-262
Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015)
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.15
PDF
Kinga Łagowska
263-284
Escape room jako metoda aktywizująca w nauczaniu języka niemieckiego na uczelni wyższej
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.16
PDF
Joanna Olechno-Wasiluk
285-295
Wykorzystanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach filologicznych
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.17
PDF
Joanna Woch
296-311
Anglicyzmy w konfrontatywnym nauczaniu języka rosyjskiego
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.18
PDF
Katarzyna Gajda
312-332
Aplikacje mobilne w akademickiej dydaktyce językowej na przykładzie wykorzystania platformy Duolingo w nauczaniu języka rosyjskiego
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.19
PDF
Olga Iakovleva
333-350
Lingwodydaktyczny potencjał ChatGPT w nauczaniu języków obcych
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.20
PDF