Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela języka specjalistycznego w kontekście kształcenia nieformalnego. Wyniki badania pilotażowego
PDF

Słowa kluczowe

język specjalistyczny
nauczyciel języka obcego
potrzeby nauczycieli języka specjalistycznego
kontekst nieformalny

Jak cytować

Wojakowska , M. (2024). Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela języka specjalistycznego w kontekście kształcenia nieformalnego. Wyniki badania pilotażowego. Neofilolog, (62/1), 105–122. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.7

Abstrakt

The importance of foreign language skills has increased in the labor market in recent years. A 2012 survey in Poland shows that effective communication and language skills are the most important skills sought from job applicants. It is therefore not surprising that private language schools and companies are offering more and more foreign language courses for professional purposes. In the context of thinking about informal learning of a language for specific purposes (LSP), it is worth reflecting on how a LSP teacher is prepared for work. It seems that attending workshops or practical training should be part of the repertoire of enhancing the professional competence of LSP teachers. However, discussions with experienced language teachers reveal that the reality is quite different. Therefore, given the growing demand for specialized language courses, diagnosis and discussion of the difficulties faced by LSP teachers is of academic relevance. The first part of this article presents a pilot study conducted in 2023 among LSP teachers. Following this, the difficulties of teaching professional languages will be presented. The last part refers to the presentation of methods, techniques and forms of work that can improve the methodological repertoire of LSP teachers.

https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.7
PDF

Bibliografia

Dudley-Evans, T., St. John, M. J. (1998), Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Dudley-Evans, T. (2001), English for specific purposes, (w:) Carter, R., Nunan, D. (red.), The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press, s. 131–136. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511667206.020

Flinz, C. (2019), Aktuelle Fragen zur Forschung und Lehre, Zeitschrift für Interkulturellen Fachsprachenunterricht, 24 (1), s. 1–20.

Gajewska, E., Sowa, M. (2014), LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset.

Gajewska, E., Sowa, M. (2019), Sposoby kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych: od rzeczywistości edukacyjnej do rozwiązań systemowych. „Neofilolog”, nr 44/2, s. 221–235. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2015.44.2.07

Gębal P. E. (2008), O kształceniu lektorów/nauczycieli języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 1/2008, s. 78–83.

Gębal P. E. (2019), Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabowska, M. (2023), L’apprentissage informel des langues étrangères. Paris, Éditions l›Harmattan.

Grucza, S. (2002), Badania nad językami specjalistycznymi w Niemczech (w:) Lewandowski, J. (red.), Języki specjalistyczne, t. 2: Problemy technolingwistyki”. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 81–100.

Grucza S. (2007), Glottodydaktyka specjalistyczna. Część I. Założenia lingwistyczne dydaktyki języków specjalistycznych, „Przegląd glottodydaktyczny”, t. 23, s. 7–20.

Kic-Drgas, J., Woźniak, J. (2022), Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Krajka, J. (2015), Analiza potrzeb w planowaniu kursów językowych do celów zawodowych – o roli technologii społeczeństwa informacyjnego (w:) Sowa, M., Mocarz-Kleindienst, M., Czyżewska, U. (red.), Nauczanie jezyków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 221–238.

Głowacka, M., Helak, M., Kościńska, J. (2020), Konkurs Pamiętniki Pandemii. Założenia, wyniki, wstępne refleksje. Szczecin: WNUS.

Lesiak-Bielawska E. D. (2015), Specyfika pracy nauczyciela języka specjalistycznego (JS) a implikacje dla procesu kształcenia (w:) Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U. (red.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 380–392.

Róg, T. (2017), Kompetencja interkulturowa. Z. 1, Teoria w pigułce. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Sowa, M. (2016), Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu? Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego (w:) Łącka-Badura, J. (red.), Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 139–156.

Sowa M. (2022), Potrzeby nauczycieli języków obcych specjalistycznych względem przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego. Próba diagnozy (w:) Kic-Drgas,J. Woźniak, J. (red.), Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 30–55.

Ślawska, M. (2022), Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego zawodowego (w:) „Języki Obce w Szkole”, nr 2/2022, s.79–84.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Woodrow, L. (2018), Course design in English for specific purposes. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315143279