Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej. Wprowadzenie
PDF

Jak cytować

Dąbrowski, A., & Kajak, P. (2024). Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej. Wprowadzenie. Neofilolog, (62/1), 5–8. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.1
https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.1
PDF

Bibliografia

Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Komorowska H. (red.) (2009), Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Academica.