Wykorzystanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach filologicznych
PDF

Słowa kluczowe

audiodeskrypcja
nauczanie języków obcych
nowe technologie
nauczanie języka rosyjskiego na studiach filologicznych

Jak cytować

Olechno-Wasiluk, J. (2024). Wykorzystanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach filologicznych. Neofilolog, (62/1), 285–295. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.17

Abstrakt

The article focuses on the possibilities of using audio description as a teaching aid in teaching Russian on university degree programmes. The author proposes a set of exercises for practical learning of Russian using the animated series Masha and the Bear. The structure of the proposed exercises includes several stages of student activities (including observation, language exercises, text editing, recording of a ready-made audio description), which makes it possible to adapt them to different levels of language proficiency of the learners.

The proposed exercises do not focus only on verbal description itself, but also force the student to engage in in-depth analysis and reflection that requires reading the scene in a broader context, e.g. using the cultural background that can be seen while watching the series. Audio description is an attractive teaching aid, a tool that allows the simultaneous use of authentic material, such as the animation Masha and the Bear, and new technologies, including: applications for recording ready-made audio descriptions.

https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.17
PDF

Bibliografia

Chmiel A., Mazur I. (2014), Audiodeskrypcja. Poznań: Zakład Graficzny UAM. https://repozytorium.amu.edu.pl/items/55f3ca9d-6ff8-4129-aefe-bafdc63a5018

Council of Europe. (2003), Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Językowego.

Figiel W. (2014), Percepcja audiodeskrypcji wśród nauczycieli szkół specjalnych. „Przekładaniec”, nr 28/2014, s. 93–108.

Gajek, E. (2016), Tłumaczenie audiowizualne w dydaktyce języków obcych – na przykładzie audiodeskrypcji”, (w:) Lipińska E., Seretny A. (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Biblioteka LingVariów, t. 12. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 165–179.

Gajek E., Szarkowska A. (2013), Audiodeskrypcja i napisy jako techniki uczenia się języka – projekt ClipFlair. „Języki Obce w Szkole”, t. 2, s. 106–110.

Jankowska A. (2014), Tłumaczenie jako alternatywna metoda tworzenia audiodeskrypcji. „Przekładaniec”, nr 28/2014, s. 23–38.

Jankowska A., Szarkowska A. (2016), Strategie opisu kulturemów w audiodeskrypcji. „Między oryginałem a przekładem”, 22(1(31), s. 135–150. DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.08

Mocarz-Kleindienst M. (2020), Audiodeskrypcja po rosyjsku – analiza językowa, (w:) Charciarek A., Zych A., Kapela E. (red.), Jednostki języka w systemie i w tekście 3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 128–136.

Mocarz-Kleindienst M. (2022), О интерсемиотической передаче комического в аудиодескрипции к советским кинокомедиям. „Studia Rossica – Pasnaniensia”, vol. XLVII/1: 2022, s. 173–185. DOI: https://doi.org/10.14746/strp.2022.47.1.12

Nowak M. (2017), Audiodeskrypcja i glottodydaktyka w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr II/2017(23), s. 29–52.

Olechno-Wasiluk J. (2019), Popularyzacja języka i kultury rosyjskiej wśród dzieci. Fenomen serialu animowanego Masza i Niedźwiedź. „Roczniki Humanistyczne”, nr 67 (10), s. 127–134. DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2019.67.10-9

Olechno-Wasiluk J. (2016), Stereotypy rosyjskości w serialu animowanym Masza i Niedźwiedź, (w:) Zaorska M., Borys I. (red.), Bajka i mit w sztuce i edukacji. Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, nr 7. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 126–134.

Palion-Musioł A. (2021), Nauczanie gramatyki i leksyki poprzez sztukę. Ekfraza, infraza i audiodeskrypcja na lekcji języka obcego. „Roczniki Humanistyczne”, nr 10 (2021), s. 91–107. DOI: https://doi.org/10.18290/rh216910-6

http://audiodeskrypcja.pl/obrazSlowemMalowany.html [DW 07.07.2023]

https://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/467 [DW 12.06.2023]

https://kulturabezbarier.org/wp-content/uploads/2019/12/Audiodeskrypcja-zasady-tworzenia.pdf [DW 07.07.2023]

https://mashaandthebear.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C [DW 02.09.2023]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Audiodeskrypcja [DW 29.09.2023]

http://web.archive.org/web/20170429184250/ [DW 07.07.2023]

http://www.rehacomp.ru/services/indevelop/tiflocomment [DW 15.09.2023]

https://www.kinopoisk.ru/media/article/2894052/ [DW 02.09.2023]

https://www.youtube.com/watch?v=1V3ZY_TXKwUм [DW 01.06.2023]