Anglicyzmy w konfrontatywnym nauczaniu języka rosyjskiego
PDF

Słowa kluczowe

przyswajanie języka obcego
język rosyjski
język polski
słowotwórstwo
anglicyzmy

Jak cytować

Woch, J. (2024). Anglicyzmy w konfrontatywnym nauczaniu języka rosyjskiego. Neofilolog, (62/1), 296–311. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.18

Abstrakt

Russian language acquisition by Polish students is understood as effective and appropriate interaction in various conversational situations. This requires specific habits in the use of the contemporary Russian linguistic system. The use of a language can be examined in a natural communicative situation, which needs informal, spoken language. The usage of English loanwords in spoken Polish and Russian is frequent, which is why the characteristics of spoken language in contemporary spoken Russian and Polish needs to be examined. Research conducted on a group of Polish, Russian, Belorussian and Ukrainian Youtubers shows that their speech contains some specific derivatives which are characteristic of colloquial Russian and Polish. It also contains groups of English loanwords: assimilated nouns, verb and adjective derivatives with productive suffixes. The study shows that English loanword adaptation differs in Polish and Russian, which reveals system differences between two related languages. Comparison of the most productive word formation processes in Russian and Polish can help to overcome language interference and improve the teaching of Russian to Polish students in general.

https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.18
PDF

Bibliografia

Council of Europe: Coste D. i in. (2003), Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: CODN.

Harczuk Z. (1972), Interferencja języka polskiego w procesie nauczania języka rosyjskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Isačenko A. V. (2003), Grammatičeskij stroj russkogo âzyka v sopostavlenii s slovackim. Moskva-Vena: Âzyki Slavânskoj Kulʹtury.

Kapanadze P. A. (1984), Sovremennoe gorodskoe prostorečie i literaturnyj âzyk, (w:) Zemskaâ E. A., Šmelev D. N. (red.), Gorodskoe prostorečie. Problemy izučeniâ, Moskva: Nauka, s. 5–12.

Karaulov Û.N. (red.) (1997), Russkij âzyk. Ènciklopediâ. Moskva: Drofa.

Karolczuk M. (2006), Grammatičeskaâ interferenciâ v processe obučeniâ russkoj reči polʹskih studentov-filologov. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Krucka B. (2002), Polsko-rosyjskie kontrasty w zakresie derywacji rzeczownikowej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 12, s. 43–68.

Krucka B. (2005), Błędy derywacyjne studentów rosyjskojęzycznych na tle polsko-rosyjskich kontrastów słowotwórczych. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 14, s. 57–94.

Majer J. (1981), Lexical Borrowing and a Comparative Approach to Foreign Language Vocabulary. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Angielska”, nr 13, s. 167–201.

Markowski A. (red.) (1999), Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.

Pösingerová K. (2017), Interferencja i nauczanie języka polskiego. „Z zagadnień metodyki nauczania kultury polskiej kultury oraz języka polskiego jako obcego”, s. 258–262.

Sviridovič M.V. (2010), Lingvodidaktičeskij aspekt zaimstvovanij v prepodavanii RKI nemeckoâzyčnoj auditorii, (w:) „Četvertye čteniâ, posvâŝennye 70-letiû so dnâ roždeniâ professora V.A. Karpova (Minsk, BGU, 19–20 marta 2010 g.), t. 2, s. 139–142. DOI: https://doi.org/10.1080/10486800903466170

Szulc A. (1971), Lingwistyczne podstawy programowania języków obcych. Warszawa: PZWS.

Valgina N. (red.) (2002) Sovremennyj russkij âzyk: Učebnik. Moskva: Logos.

Online: https://pedlib.ru/Books/6/0262/6_0262-242.shtml [DW 04.08.2023].

Warchala J. (2003), Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Waszakowa K. (2009), Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, (w:) Koriakowcewa E. (red.), Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Siedlce, s. 11–28.

Woźniewicz W. (1982), Nauczanie rosyjskiej mowy ustnej (rozumienia ze słuchu i mówienia), (w:) Siatkowski S. (red.), Podstawy pedagogiczne nauczania języka rosyjskiego Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 221–240.

Wójcik T. (1973), Językoznawcze aspekty metodyki nauczania języka rosyjskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Źródła YouTube [DW 30.09.2023]

https://www.youtube.com/watch?v=vL-IGvqrR9M

https://www.youtube.com/watch?v=o2zUmSS5wZ8

https://www.youtube.com/watch?v=j-mQin4Cjrw

https://www.youtube.com/watch?v=IhqSlDnYah4

https://www.youtube.com/watch?v=xmoBcmDo708

https://www.youtube.com/watch?v=FckeEZeCVNo

https://www.youtube.com/watch?v=9j9X2DIoPIc

https://www.youtube.com/watch?v=PQ5XcHTSeHo

https://www.youtube.com/watch?v=ur_nCpA-xBE

https://www.youtube.com/watch?v=g0aYy62cA7M

https://www.youtube.com/watch?v=pIuH-59JUic

https://www.youtube.com/watch?v=9hygIFvaojk

https://www.youtube.com/watch?v=NPKyWMMl-m0

https://www.youtube.com/watch?v=cCz4ich-s2M

https://www.youtube.com/watch?v=paogh8uk3nY

https://www.youtube.com/watch?v=zYDMi2w5SDQ

https://www.youtube.com/watch?v=0HSrmz0wkV4

https://www.youtube.com/watch?v=2DC54sSp_1s

https://www.youtube.com/watch?v=rs8zeOship4

https://www.youtube.com/watch?v=vEHy3eDo79s

https://www.youtube.com/watch?v=aEsuPhBuneg

https://www.youtube.com/watch?v=Fv5LjVFzsUo

https://www.youtube.com/watch?v=QP86aVGC63M

https://www.youtube.com/watch?v=EKVLxTT5FQI

https://www.youtube.com/watch?v=Nm9Lz6sVYKQ

https://www.youtube.com/watch?v=yQcV8NgbPkc

https://www.youtube.com/watch?v=E7HD1OHuuS4

https://www.youtube.com/watch?v=XxcbmXU-cWg

https://www.youtube.com/watch?v=oGgjIApgE6s

https://www.youtube.com/watch?v=VkbxfwI4XIE

https://www.youtube.com/watch?v=xBz9zpsBUgk

https://www.youtube.com/watch?v=wodvrFvEegw

https://www.youtube.com/watch?v=0qIqd7p225Y

https://www.youtube.com/watch?v=zKyHo7781z4