Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015)
PDF

Słowa kluczowe

kulinaryzmy w nauczaniu języka biznesowego
pożywienie człowieka
dydaktyka włoskiego języka biznesowego
glottodydaktyka italianistyczna

Jak cytować

Godzich, A., & Machowski, S. (2024). Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015). Neofilolog, (62/1), 249–262. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.15

Abstrakt

The article is devoted to analyzing the cultural context typical for food and its associated etiquetteand rituals from 2 coursebooks on the Italian Business language, and aims at a) investigating to what extent coursebooks in Business Italian include both theoretical and practical content information on the Italian dining culture; b) reconstructing guidelines on etiquette for dining and socializing in professional settings in companies and with regard to the role of language in culture (Hall, 1976, Bańczerowski, et al., 1982). These objectives were fulfilled by performing a semantic analysis of the lexical content of 2 coursebooks by Giovanna Pelizza and Marco Mezzadri (2002 and 2015). For this purpose, a lexical corpus was formed by extracting single-word culinary-related lexical items from the coursebooks. The remaining sources related to food in business culture (Meyer, 2023) was used as a point of reference for validation of the small corpus.

https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.15
PDF

Bibliografia

Balboni P. (1999), Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale. Wenecja: Marsilio.

Balboni P., Caon F. (2015), La comunicazione interculturale. Wenecja: Marsilio.

Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka Z. (1982), Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Caon F., Battaglia S. (2022), La comunicazione interculturale in azienda e nelle organizzazioni. Wenecja: Marsilio.

Chapple-Sokol S. (2013). Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds. „The Hague Journal of Diplomacy”, nr 8 (1), s. 161–83. DOI: https://doi.org/10.1163/1871191X-12341244

Frosini G., Montanari M. (2012), Il sapore di una nazione, (w:) Frosini G., Montanari M. (red.), Il secolo artusiano. Atti del Convegno Firenze-Forlimpopoli 30 marzo – 2 aprile 2011. Florencja: Accademia della Crusca, s. 15–20.

Gałkowski A., Szeflińska-Baran M., Ciesielka J. (2023). Poszerzanie badań glottodydaktycznych nad interkulturowością. „Neofilolog” nr 60 (1), s. 7–17. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.1

Gębal P. (2004), Realioznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego, (w:) Miodunka W. T. (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne. Kraków: Universitas, s. 69–94.

Gębuś Sz. (2023), Sfera kulinarna w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego w Chinach. Zwyczaje dydaktyczne wobec edukacyjnych wyzwań współczesności, (w:) Szczęk J., Pawlikowska-Asendrych E. (red.), „Kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur, Bd. II”. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, s. 267–282.

Godzich A. (2020), O trudności w tłumaczeniu na język polski nowej frazeologii kulinarnej na przykładzie włoskiej kroniki piłkarskiej, „Rocznik Przekładoznawczy”, nr 15, s. 141–160. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2020.007

Godzich A. (2023), „Językowo-kulturowy obraz pożywienia człowieka w języku włoskim – implikacje glottodydaktyczne, (w:) Szczęk J., Pawlikowska-Asendrych E. (red.), Kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur, Bd. II. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, s. 283–295.

Godzich A., Machowski Sz. (2023), Komponent kulturowy w nauczaniu słownictwa na zajęciach z języka obcego na poziomie akademickim na przykładzie języka włoskiego – watykańskie kulinaryzmy jako kulturemy i elementy socjolektalne. „Neofilolog”, nr 60/1, s. 244–257, DOI: https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.18

Hall E. T. (1976), Beyond Culture. New York: Doubleday.

Informacje dla podróżujących / Włochy: Online: https://www.gov.pl/web/wlochy/idp [DW 23.12.2023]

Jacoby M. (2016), Chiny bez makijażu. Warszawa: Znak.

Kostioukovitch E. (2020). Sekrety kuchni włoskiej. Warszawa: Albatros.

Malejka J. (2020), Wykorzystanie podejścia międzykulturowego w nauczaniu języka polskiego w Chinach na przykładzie kuchni. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2(26), s. 77–90. DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.06

Marcjanik M. (2008), Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mercer S., MacIntyre P., Gregersen T., Talbot K. (2018), Positive language education: combining positive education and language education. „Theory and Practice of Second Language Acquisition”, nr 4(2), s. 11–31.

Mercer S. (2021), An agenda for well-being in ELT: an ecological perspective. „ELT Journal”, nr 75(1), s. 14–21. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/ccaa062

Meyer E. (2023), Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie. Kraków: Znak.

Rak M. (2015), Kulturemy podhalańskie. Kraków: Księgarnia Akademicka. DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386027

Sharifian F. (2012), Cultural conceptualisations in learning English as an L2: Examples from Persian-speaking learners. „Iranian Journal of Language Teaching Research”, nr 1(1), s. 90–116.

Sobkowiak P. (2015). Interkulturowość w edukacji językowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Szczęk, J., Pawlikowska-Asendrych E. (2023), Preface. (w:) Szczęk J., Pawlikowska-Asendrych E. (red.), Kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur, Bd. II. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, s. 11–13.

Tabarintseva Romanova K. (2020), Gastrodiplomazia come strumento per modellare l’immagine della politica estera dello Stato. „Analytical Dossier”, nr 4, s. 2–9.

Wacławek M., Wtorkowska M. (2018), Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś – o kulinariach w Słowenii. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 25, s. 55–68. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.05

Wiater A., Castro-Ramirez N. (2022), Le discours gastronomique et les identités culturelles sur Wikipédia. „Romanica Wratislaviensia”, nr 69, s. 25–37. DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.3

Wierlacher A. (2013), Das Konzept ‚Kulinaristik‘. “Ernährungs umschau”, nr 11, s. 634–641.

Wierzbicka A. (2014), Language and cultural scripts. (w:) Sharifian F. (red.), The Routledge handbook of language and culture. Londyn: Routledge, s. 339–356.

Wierzbicka A. (2019), Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323539193

Zhang J. (2015), The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastro Diplomacy Campaigns. ”International Journal of Communication”, nr 9 (1), s. 568–591.

Wywiad z ambasadorem Republiki Włoskiej w Wielkiej Brytanii, Raffaelem Trombettą dla brytyjskiej stacji telewizyjnej Sky News: Online: https://www.youtube.com/watch?v=cPNk88OeYRs [DW 23.12.2023]

Pelizza G., Mezzadri M. (2002), L’italiano in azienda. Perugia: Guerra Edizioni

Pelizza G., Mezzadri M. (2015), Un vero affare! Roma: Bonacci