Nr 52/1 (2019): Rola czynników afektywnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
Rola czynników afektywnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

pod redakcją Piotra Schefflera i Aleksandry Wach

Wprowadzenie

Aleksandra Wach, Paweł Scheffler
7-10
INTRODUCTION
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.1
PDF (English)

Artykuły

Jane Arnold
11-14
THE IMPORTANCE OF AFFECT IN LANGUAGE LEARNING
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.2
PDF (English)
Hanna Komorowska
15-28
LANGUAGES AND THE SELF
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.3
PDF (English)
Adriana Biedroń
29-41
CZYNNIKI AFEKTYWNE W TEORII I BADANIACH NAD ZDOLNOŚCIAMI JĘZYKOWYMI
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.4
PDF
Małgorzata Pamuła-Behrens, Katarzyna Morena
43-60
ROLA MOTYWACJI W PROCESIE UCZENIA SIĘ JĘZYKA PRZEZ UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI – METODA JES-PL
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.5
PDF
Katarzyna Karpińska-Szaj, Jolanta Sujecka-Zając
61-73
DIALOG DYDAKTYCZNY W UCZENIU SIĘ JĘZYKA OBCEGO
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.6
PDF
Danuta Wiśniewska
75-88
EMOTIONS, LINGUISTIC LANDSCAPE AND LANGUAGE LEARNING
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.7
PDF (English)
Paweł Scheffler, Wolfgang Butzkamm
89-101
PATTERN PRACTICE REVISITED: FROM SYNTAX TO SENSE AND POSITIVE EMOTIONS
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.8
PDF (English)
Ariadna Strugielska
103-117
THE ROLE OF THE AFFECTIVE DIMENSION IN SHAPING FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ CONCEPTUAL SYSTEM
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.9
PDF (English)
Aleksandra Wach
119-137
THE AFFECTIVE SIDE OF WRITING MA THESES IN APPLIED LINGUISTICS
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.10
PDF (English)
Danuta Gabryś-Barker
139-157
COGNITIVE AND AFFECTIVE DIMENSIONS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING ENVIRONMENTS: A POLISH-TURKISH COMPARATIVE STUDY
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.11
PDF (English)
Krystyna Droździał-Szelest
159-177
WHAT MAKES TEACHERS DEVELOP PROFESSIONALLY: SOME REFLECTIONS ON MOTIVATIONAL ISSUES IN THE CONTEXT OF POST-GRADUATE STUDY PROGRAMMES
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.12
PDF (English)
Mirosław Pawlak
179-195
HOW TEACHERS DEAL WITH INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE LANGUAGE CLASSROOM: RESULTS OF A STUDY
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.13
PDF (English)