Nowy numer czasopisma Neofilolog 62/1 (2024)

Z radością informujemy, że został opublikowany najnowszy Neofilolog. Nr 62/1 pt. "Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej" powstał pod redakcją Andrzeja Dąbrowskiego i Piotra Kajaka.

Życzymy Państwu interesującej i inspirującej lektury, zapraszając do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog