Nr 54/1 (2020): Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych
Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych

pod redakcją

Elżbiety Gajewskiej i Joanny Rokity-Jaśkow

Pełny numer
PDF

Wprowadzenie

Elżbieta Gajewska , Joanna Rokita-Jaśkow
5-8
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.1
PDF

Artykuły

Mariola Jaworska
9-25
OCENIANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI WE WŁĄCZAJĄCEJ EDUKACJI OBCOJĘZYCZNEJ W POLSCE
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.2
PDF
Monika Łodej
27-45
APPLICATION OF INCLUSIVE DESIGN PRINCIPLES TO TESTING EFL DYSLEXIC STUDENTS
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.3
PDF (English)
Agnieszka M. Sendur
47-69
CERTYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH DLA CELÓW SPECJALISTYCZNYCH – MIĘDZY TEORIĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.4
PDF
Katarzyna Posiadała
71-85
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI AUTOEWALUACJI U UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA OBCEGO W WIEKU 55+
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.5
PDF
Monika Janicka
87-104
DAS POTENZIAL KOLLEGIALEN FEEDBACKS FÜR DIE FÖRDERUNG DER EVALUATIONSKOMPETENZ BEI ANGEHENDEN FREMDSPRACHENLEHRENDEN – ERGEBNISSE EINER STUDIE
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.6
PDF (Deutsch)
Beata Peć
105-131
OTWARTE FORMY PRACY W GLOTTODYDAKTYCE – SPECYFIKA OCENIANIA W EDUKACJI SZKOLNEJ ORAZ W AKADEMICKIM KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.7
PDF
Dorota Werbińska
133-153
LANGUAGE TEACHER POSITIONING IN A TEACHER PROMOTION EXAMINATION: A SMALL STORY APPROACH
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.8
PDF (English)
Halina Widła
155-169
ÉVALUATION FORMATIVE PAR LE BIAIS DE PRATIQUES « LERNEN DURCH LEHREN » DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS DE NIVEAU AVANCÉ
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.9
PDF (Français (France))
Krzysztof Kotuła
171-187
OCENA TELEKOLABORACYJNYCH PROJEKTÓW PISARSKICH REALIZOWANYCH NA PLATFORMACH SYNCHRONICZNYCH
https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.10
PDF