Ewaluacja czasopisma Neofilolog za rok 2021

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że czasopismo Neofilolog pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021 ze wskaźnikiem Index Copernicus ValueICV 2021 :  100,00

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List dostępny jest tutaj.

Dziękujemy wszystkim Autorom i Recenzentom. Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.  

Zespół redakcyjny Neofilologa