Pressto.

Neofilolog

PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO W OCENIE NAUCZYCIELA I UCZNIA

Alina Dorota Jarząbek

DOI: https://doi.org/10.14746/n.2018.50.2.7

Abstrakt


The following article presents the results of a survey in which teachers and students were asked to give their opinion on the German textbook Weltour or Meine Welttour. So far no alternative has been found for a textbook as a central medium of the lesson. This means, however, that both teachers and students assess its form and contents and see its strengths and weaknesses. The results of this unrepresentative study may be of interest to teachers, but above all to authors of language textbooks and publications. It is they who eventually decide on the final shape of such books, whose contents have not only to respect the requirements of the core curriculum, but also respond to students’ communication and intellectual needs.


Słowa kluczowe


podręcznik do nauki języka niemieckiego; ewaluacja, nauczyciel języka niemieckiego; uczeń; zalety; wady

Pełny tekst:

Bibliografia


Bohnensteffen M. (2011), Englischlehrwerke und ihre unterrichtliche Verwendung – Ergebnisse einer nicht repräsentativen Befragung (w) „Fremdsprachen Lehren und Lernen”, nr 40/2, s. 120-133.

Börner O., Edelhoff Ch., Rebel K., Schmidt T., Schröder K. (2011), Funktion und Profil von Lehrwerken in der Epoche von Standards und Kompetenzen (w) „Fremdsprachen Lehren und Lernen”, nr 40/2, s. 31-48.

Jarząbek A.D. (2008), Jak nauczamy języków obcych w gimnazjach? Doniesienia z badań o wybranych aspektach autonomii nauczycielskiej (w) „Języki Obce w Szkole. O autonomii”, nr 6 (specjalny), s. 92-104.

Komorowska H. (2009), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Maijala M. (2007), Was ein Lehrwerk können muss – Thesen und Empfehlungen zu Potenzialen und Grenzen des Lehrwerks im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (w) „Info DaF“, nr 34-6, s. 543-561.

Mróz-Dwornikowska S. (2014), Welttour 4. Podręcznik z repetytorium. Warszawa: Nowa Era.

Mróz-Dwornikowska S. (2015a), Meine Welttour 1. Warszawa: Nowa Era.

Mróz-Dwornikowska S. (2015b), Meine Welttour 2. Warszawa: Nowa Era.

Mróz-Dwornikowska S., Górecka U. (2012), Welttour 2. Warszawa: Nowa Era.

Mróz-Dwornikowska S., Szachowska K. (2013),Welttour 3. Warszawa: Nowa Era.

Neuner G. (1994), Lehrwerkforschung und Lehrwerkkritik (w) Kast B., Neuner G. (red.), Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin – München: Langenscheidt, s. 8-22.

Okoń W. (1973), Funkcje i treść podręcznika szkolnego (w) Parnowski T. (red.), Z warsztatu podręcznika szkolnego. Warszawa: PZWS, s. 72-79.

Pfeiffer W. (2001),Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagors.

Rösler D., Würffel N. (2014), Lernmaterialien und Medien. München: Klett-Langenscheidt.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2012 poz.

Sadownik B. (2005), O ewaluacji materiałów glottodydaktycznych do nauczania języka niemieckiego jako obcego (w) „Przegląd Glottodydaktyczny”, nr 19, s. 5-12.

Skrzypczak J. (1996), Konstruowanie i ocena podręczników. Podstawowe problemy metodologiczne. Poznań – Radom: ITE.

Thaler E. (2011), Die Zukunft des Lehrwerks – Das Lehrwerk der Zukunft (w) „Fremdsprachen Lehren und Lernen”, nr 40/2, s. 15-30.

NETOGRAFIA

https://sjp.pwn.pl/szukaj/podr%C4%99cznik.html [DW 20.08.2017].

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2017/sprawozdanie/matura_sprawozdanie_2017_niemiecki.pdf [DW 20.08.2017].

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 98 PDF - 91

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Neofilolog

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

ISSN (Print): 1429-2173 

ISSN (Online): 2545-3971