GDY W GRĘ WCHODZĄ POSTAWY: TEATR FORUM W KLASIE JĘZYKOWEJ
PDF

Słowa kluczowe

teatr forum
kompetencja międzykulturowa
kompetencja społeczna
produkcja ustna
szkolne projekty międzynarodowe

Jak cytować

Wrońska, O. (2018). GDY W GRĘ WCHODZĄ POSTAWY: TEATR FORUM W KLASIE JĘZYKOWEJ. Neofilolog, (50/2), 303–315. https://doi.org/10.14746/n.2018.50.2.9

Abstrakt

Forum theater is a powerful tool that can enrich teaching with a civic dimension but also improves intercultural intelligence. This paper sets out to bring closer the principles of theater forum and its advantages for teachers and learners. The aim is to present the results of Erasmus+project D.I.A.L.O.G. promoting theater forum at school through workshops and digital multimedia handbook in 4 countries.

https://doi.org/10.14746/n.2018.50.2.9
PDF

Bibliografia

Ang S., Van Dyne L., Koh C., Ng K.Y., Templer K.J., Tay C., Chandrasekar N.A. (2007), Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance (w) „Management and Organization Review”, nr 3/3, s. 335-337.

Besnard J.-P. (2014), Theatre forum. Clermont-Ferrand: Caravane Theatre.

Boal A. (1992), Games for actors and non-actors. London: Routledge.

Boal A. (1994), The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. London: Routledge.

Byram M. (2005), La Competence Interculturelle. Strasbourg: Council of Europe publishing.

Cushner K. (2009), Human Diversity in Education: An Integrative Approach. New York: McGraw-Hill Education

Cuq J.P., Gruca I. (2005), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.

Huber J. (red.) (2014), Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa: Rada Europy, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Karta Nauczyciela, Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19, z późn. zm.

Kosakowska-Berezecka N., Besta T. (2017), Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Gdańsk: Wydawnictwo Smak Słowa.

Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Podstawa programowa z komentarzami. T. 3: Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (2009). Warszawa. Online: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_3.pdf [DW 25.05.2018].

Powszechna deklaracja praw człowieka. Online: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [DW 04.10.2017].

Wrońska O. (1999), Pour la plasticite du FLE: Enseignement et art contemporain (w) „Synergies Canada”, nr 1, s. 1-6. Online: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/synergies/article/view/958/1570 [DW 04.10.2017].

NETOGRAFIA

https://www.theaterforumatschool.com/single-post/2017/09/06/Teatr-obrazu---jak-to-dzia%C5%82a [DW 25.05.2018].

https://www.theaterforumatschool.com/single-post/2018/03/27/Scenariusz-lekcji-z-j%C4%99z-hiszpa%C5%84skiego-poziom-A2-przemoc-wobec-kobiet-2-godziny-lekcyjne [DW 25.05.2018].

www.theaterforumatschool.com [DW 25.05.2018].