INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA GLOTTODYDAKTYCZNE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Main Article Content

Beata Karpeta-Peć

Abstrakt

The aim of this article is to present various innovative solutions, which can be used in foreign language teaching and learning. The essence of the discussion is the attempt to systematise the suggestions in the field of glottodidactics, which enable to fulfil the paramount aim of foreign language learning and teaching, that is the development of the cross-cultural competence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Byram, M. i in. 2011. Autobiografia spotkań międzykulturowych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 2. de Cillia, R., Haller, M., i B. Kettemann. 2005. Innovation im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 3. Doyé, P. 1995: „Lehr- und Lernziele”. (w) Handbuch Fremdsprachenunterricht. (red. K.R. Bausch, H. Christ i H.J. Krumm). Tübingen/ Basel: Francke Verlag, str. 161-166.
 4. Gajek, E. 2004. Edukacja językowa w Unii Europejskiej. Informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 5. Heyd, G. 1997. Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht (DaF). Narr Verlag: Tübingen.
 6. Karpeta-Peć, B. 2008. Otwarty, aktywny, samodzielny … Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 7. Krumm, H. J. 1995: „Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation”. (w) Handbuch Fremdsprachenunterricht. (red. K.R. Bausch, H. Christ i H.J. Krumm). Tübingen/ Basel: Francke Verlag, str. 156-161.
 8. Paradies, L. i H.-J. Linser. 2008. Differenzieren im Unterricht. Berlin: Cornelsen Scriptor.
 9. Torenc, M. 2007. Nauczanie miedzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 10. Netografia
 11. Biała Księga Dialogu Międzykulturowego. Żyjemy razem równi w godności. Online: http://www.coe.int/dialogue; http://www.coe.int/t/dg4/intercultural (DW 15.01.16).
 12. Peschel, F: Stufenmodell des Offenen Unterrichts. 2005. Online: http://www.uni-konstanz. de/ag-moral/lernen/11_offenes-lernen/ou_stufenmodell_peschel_dateien/in fo.htm (DW 04.09.15).