WYKORZYSTANIE NARRACJI BIOGRAFICZNYCH W REFLEKSJI NAD KSZTAŁCENIEM NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Main Article Content

Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Hadrian Lankiewicz

Abstrakt

This paper attempts to contribute to the discussion on the use of biographical narratives in investigating FL teacher careers and bring to light their potential in teacher education, especially in the process of developing teacher identity and reflexivity. Biographical narratives provide indepth insights into individual professional careers which are viewed holistically, in the context the narrator’s life. Focused on the subjective dimensions of professional careers, narratives involve identification and interpretation of key events and persons in particular life stories, which stimulate the narrator’s reflexivity and enable them to find connections between episodes and make them meaningful.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Arthur, M. B., Rousseau, D. M. 1996. The Boundaryless Career: New Employment Principle for a New Organisational Era. New York: Oxford University Press.
 2. Beauchamp, C., Thomas, L. 2009. „Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education”. Cambridge Jour-nal of Education 39(2): 175-189.
 3. Beauchamp, C., Thomas, L. 2011. „New teachers’ identity shifts at the boundary of teacher education and initial practice”. International Journal of Educational Re-search 50(1): 6-13.
 4. Bertaux, D., Kohli, M. 1984. „The life story approach. A continental view”. Annual Re-view of Sociology 10: 215-237.
 5. Błaszak, B. 2011. „Tożsamość człowieka a pojęcie narracji”. Analiza i Egzystencja 14: 123-140.
 6. Blocher, D., Heppner, M. J., Johnstone, J. 2001. „The world of work: New paradigms mean new challenges”. Counselling and Human Development 33: 1-8.
 7. Boje, D. M. 1991. „The storytelling organization: A study of story performance in an officesupply firm”. Administrative Science Quarterly 36(1): 106-126.
 8. Connelly, F. M., Clandini, D. J. 1990. „Stories of experience and narrative inquiry”. Educational Researcher 19(5): 2-14.
 9. Domecka, M. 2010. „Konstrukcja kariery, konstrukcja biografii, konstrukcja siebie. Nar-racje autobiograficzne ludzi biznesu” (w) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego (red. K. T. Konecki, A. Kacperczyk). Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 200-201.
 10. Domecka, M., Mrozowicki, A. 2008. „Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce”. Przegląd Socjologii Jakościowej 4(1): 136-155. http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume6/PSJ_4_1_Domecka_Mrozowicki.pdf DW30.06.2014.
 11. Gutteridge, T. 1986. „Organizational career development systems: The state of the practice” (w) Career Development in Organizations (red. D. T. Hall). San Francisco, CA: Jossey-Bass: 50-94.
 12. Hall, D. T. 1976. Careers in Organizations. Santa Monica: Goodyear Publishing Company.
 13. Hardy, C. 2001. „Researching organisational discourse”. International Studies of Management and Organisation 31(3): 25-47.
 14. Hughes, E. 1997. „Careers”. Qualitative Sociology 20(3): 389-397.
 15. Grabowska-Lusińska, I., Jaźwińska-Motylska, E. 2013. „Problemy koncepcyjno-metodologiczne w badaniu mobilności społecznej i karier zawodowych migrantów” (w) Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych (red. E. Jaźwińska-Motylska). Warszawa: CMR Working Paper 65(123): 9-17.
 16. Kędzierska, H. 2011. „Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń”. Przegląd Pedagogiczny 2: 78-87.
 17. Labov, W., Waletzky, J. 2003. „Narrative analysis: oral versions of personal experience” (w) Sociolinguistics: The Essential Readings (red. C. Bratt Poulston, G. Tucker). Oxford: Blackwell: 74-104.
 18. Lankiewicz, H. 2014. „From the concept of languaging to L2 pedagogy” (w) Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited (red. H. Lankiewicz, E. Wąsikiewicz-Firlej). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 13-2.
 19. Lichtenstein, B. M., Mendenhall, M. 2002. „Non-linearity and response-ability: Emergent order in 21st-century careers”. Human Relations 5(1): 5-32.
 20. Mach, B. 2003. Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 21. Mach, B. 2005.Transformacja systemu a trajektorie życiowe młodych pokoleń. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 22. Magala, S. 2005. „Cyzelowanie zawodowych ram osobowości” (w) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego (red. E. Hałas, K. T. Konecki). Warszawa: WN SCHOLAR.
 23. Matusik, S., Hill, C. 1998. „The utilization of contingent work, knowledge creation, and competitive advantage”. Academy of Management Review 2: 680-97.
 24. Michalak, J. 2007. Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 25. Nizińska, A. 2008. Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogów-praktyków. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 26. Pohoski, M. 1984. „Kariery szkolne i kariery społeczno-zawodowe a pochodzenie społeczne”. Kultura i Społeczeństwo 2: 155-171.
 27. Polkingthorne, D. E. 1996. „Narrative knowing and the study of lives” (w) Aging and Biography: Explorations in Adult Development (red. J. Birren). New York: Springer: 77-99.
 28. Reid, H. L. 2003. „Turning to narrative in the training of careers education, guidance, and advice workers: Could this be a way forward?”. Career Research and Development, The NICE Journal 10: 3-9.
 29. Reid, H. L. 2005. „Narrative and career guidance: Beyond small talk and towards useful dialogue for the 21st century”. International Journal for Educational and Vocational Guidance 5: 124-136.
 30. Reid, H. L. 2006. „Usefulness and truthfulness: Outlining the limitations and upholding the benefits of constructivist approaches for career counselling” (w) Career Counselling: Constructivist Approaches (red. M. McMahon, W. Patton). London, UK: Routledge: 30-41.
 31. Ruohotie-Lyhty, M. 2013. „Struggling for a professional identity: Two newly qualified language teachers’ identity narratives during the first years at work”. Teaching and Teacher Education 30: 120-129.
 32. Schein, E. 1978. Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. Reading, MA: Addison Wesley.
 33. Schütze, F. 2005. „Cognitive figures of autobiographical extempore narration” (w) Biographical Research Methods Tom III (red. R. Miller). London: Sage Publications: 289-338.
 34. Strauss, A. L. 1977. Mirrors and Masks. The Search for Identity. London: Robertson & Co.
 35. Squire, C. 2008. „Experience-centered and culturallyoriented approaches to narrative” (w) Doing Narrative Research (red. M. Andrews, C. Squire, M. Taboukou). Thou-sand Oaks: Sage: 42-63.
 36. Stebleton, M. J. 2010. „Narrative-based career counselling perspectives in times of change: An analysis of strengths and limitations”. Journal of Employment Counseling 47: 64-78.
 37. Wąsikiewicz-Firlej, E. 2013. „Exploring the transition from academia to the workplace through career narratives of English philology graduates” (w) Kultur-Kommunikation-Kreativtät-Reflexivität. Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht (red. S. Adamczak-Krysztofowicz, A. Szczepaniak-Kozak). Frankfurt am Mein: Peter Lang: 177-194.
 38. Wąsikiewicz-Firlej, E. 2014. „Constructing the professional identity of EFL teachers through languaging: A narrative inquiry” (w) Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited (red. H. Lankiewicz, E. Wąsikiewicz-Firlej). Newcastle up-on Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 157-190.
 39. Werbińska, D. 2009. „Tożsamość zawodowa nauczyciela języka angielskiego na starcie kariery zawodowej: badanie narracyjne” (w) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM: 467-477.