WPROWADZENIE

Main Article Content

Ewa Andrzejewska
Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andrzejewska, E., & Wawrzyniak-Śliwska, M. (2020). WPROWADZENIE. Neofilolog, (54/2), 201-203. https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.1
Dział
Wprowadzenie

Referencje

  1. Dakowska M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Wilczyńska W., Michońska A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AVALON.