Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym

Main Article Content

Jolanta Zając

Abstrakt

Epistemology is part of philosophy, and therefore uses rigid criteria on each discipline which aims at being treated as a science. Nowadays, glottodidactics does not have a complex as regards the other social sciences, but should have a kind of identity which fully legitimizes its scientific connections. This paper proposes to remind us of some of the core elements of such a document.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jolanta Zając, J. Z. (1). Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym. Neofilolog, (34), 37-48. https://doi.org/10.14746/n.2010.34.4
Dział
Glottodydaktyka jako dziedzina akademicka

Bibliografia

 1. Dębowski, J. i Hetmański, M. (red). 1990. Szkice epistemologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 2. Dębowski, J. 2007. „O epistemologii i niektórych jej osobliwościach. czyli dlaczego nie jestem reprezentacjonistą?” (w) Epistemologia współcześnie (red.
 3. M. Hetmański), 125 – 138.
 4. Dufays, J.L. 2001. „Didactique du français et réflexion épistémologique: ou en sommes-nous, que voulons-nous?” (w) Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère (red. M. Marquillo-Larruy), 310 – 318.
 5. Duraj-Nowakowa, K. (red.).1990. Kompleksowość systemowa w naukach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 6. Duraj-Nowakowa, K. (red.). 1993. Nowe orientacje edukacji szkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 7. Duraj- Nowakowa, K. i Gnitecki, J. (red.). 1997. Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 8. Duraj-Nowakowa, K. 1997. „Aktualia i perspektywy paradygmatu systemowego pedagogiki: reorientacja i reinterpretacja filozofii i metodologii pedagogiki” (w) Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki (red. K. Duraj- Nowakowa i J. Gnitecki), 111 – 121.
 9. Duraj-Nowakowa, K. 1997. „Wyzwania epistemologiczne „radykalnej zmiany” we współczesnej pedagogice” (w) Epistemologiczne wyzwania współczesnej
 10. pedagogiki (red. K. Duraj-Nowakowa i J. Gnitecki), 41 – 55.
 11. Goigoux, R. 2001. „Recherche en didactique du français: contribution aux débats d’orientation” (w) Questions d’épistémologie en didactique du français
 12. (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère (red. M. Marquillo-Larruy), 125-132.
 13. Halté, J.F. 1992. La didactique du français. Paris: PUF, coll. Que sais-je?
 14. Hetmański, M. (red.). 2007. Epistemologia współcześnie. Kraków: Universitas.
 15. Hetmański, M. 2007. „Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą” (w) Epistemologia współcześnie (red. M. Hetmański), 7 – 70.
 16. Kociuba, M. 1990. „Myriagon czyli tajemnica granic wyobraźni” (w) Szkice epistemologiczne (red. J. Dębowski i M. Hetmański ), 45 – 62.
 17. Marquillo Larruy M. (red.). 2001. Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère), Poitiers: Les Cahiers FORELL/Université de Poitiers.
 18. Michalak, J.M. 2007. Uwarunkowania sukcesów zawodowych naucz ycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Mizińska, J. 1990. „Tabula rasa-tabula abrasa-fabula rasa” (w) Szkice epistemologiczne (red. J. Dębowski i M. Hetmański), 87 – 108.
 20. Popper, K.R. 1999 [1963]. Droga do wiedz y. Domysły i refutacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tłum. S. Amsterdamski.
 21. Simon, J.P. 2001. „La didactique du français est-elle soluble dans la formation des enseignants?” (w) Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère (red. M. Marquillo-Larruy), 249 – 255.
 22. Tomaszewski, T. 1984. Ślady i wzorce. Warszawa: WSiP.
 23. Woleński, J. 2000. Epistemologia. T. 1 Zarys historyczny i problemy metateoretyczne. Kraków: Aureus.
 24. Woleński, J. 2005. Epistemologia – poznanie – prawda – wiedza- realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Zaczyński, W.P. 1988. Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa: WSiP.