Językoznawstwo kognitywne w nauczaniu języków obcych: projekt gramatyki

Main Article Content

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Abstrakt

The article focuses on a visual grammar project, a strategy which uses notions of cognitive and semantic schemes, the use of prototype and semantic invariant described by cognitive linguistics. The article also includes suggestions concerning the use of the method to teach the French subjunctive.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwapisz-Osadnik, K. (1). Językoznawstwo kognitywne w nauczaniu języków obcych: projekt gramatyki. Neofilolog, (34), 133-146. https://doi.org/10.14746/n.2010.34.12
Dział
Badania jakościowe

Bibliografia

 1. Banyś, W. i Desclés, J.-P. 1997. « Dialogue à propos des invariants du langage ». Studia kognitywne 2: 11 – 36.
 2. Boularès, M. i Frérot, J.-L. 1997. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. Paris: Clé International.
 3. Dąmbska-Prokop, U. 1994. Nowa gramatyka języka francuskiego. Kraków, Częstochowa: Viridis, Edukator.
 4. Desclés, J.-P. 1990. Langages applicatifs, langages naturelles et cognition. Paris: Hermès.
 5. Desclés, J.-P. 1993. « Relations casuelles et schèmes sémantico-cognitifs ». Langages 113: 113 – 125.
 6. Descotes-Genon, C., Morsel, M.-H. i Richou, C. 1993. L’Exercisier, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
 7. Kleiber, G. 1990. La sémantique du prototype, Paris: PUF.
 8. Kwapisz-Osadnik, K. 2003. Repetytorium gramatyczne, Poznań: LektorKlett.
 9. Kwapisz-Osadnik, K. 2005. «Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gramatyki wizualnej». Jęz yk a kultura 8: 57 – 69.
 10. Kwapisz-Osadnik, K. 2008. «Gramatyka wizualna w nauczaniu języków obcych (na przykładzie francuskiego trybu warunkowego conditionnel)» (w) Nowe perspektywy dydaktyki jęz yków obcych (red. M. Jodłowiec). Kraków: Wyd. Tertium.
 11. Lakoff, G. 1987. Women, Fire and Dangerous Thinks. Chicago: The Univ. of Chicago Press.
 12. Langacker, R. 1987. Foundations of Cognitive Grammar, Stanford: Stanford Univ. Press.
 13. Langacker, R. 1995. Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin: Wyd. UMCS.
 14. Miczka, E. 2002. Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Katowice: Wyd.UŚ.
 15. Rosch, E. 1977. Cognition and Categorization, New Jersey: Hillsdale.
 16. Spitzer, M.2008. Jak ucz y się mózg. Warszawa: PWN.