Monika Sułkowska (redakcja naukowa) Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1. Język francuski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 146 s.
PDF

Słowa kluczowe

frazeologia somatyczna
sprawności językowe
dydaktyka
języki romańskie

Jak cytować

Ledwina, A. (2020). Monika Sułkowska (redakcja naukowa) Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1. Język francuski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 146 s. Neofilolog, (55/1), 159–160. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.10
https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.10
PDF

Bibliografia

Sułkowska M. (red. nauk.) (2019), Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1. Język francuski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.