WPROWADZENIE

Main Article Content

Magdalena Aleksandrzak
Sebastian Chudak
Joanna Górecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Aleksandrzak, M., Chudak, S., & Górecka, J. (2021). WPROWADZENIE. Neofilolog, (56/1), 5-8. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.
Dział
Wprowadzenie

Bibliografia

  1. Biedroń A. (red.) (2017), Neofilolog, nr 48/1.
  2. Chudak S., Pieklarz-Thien M. (red.) (2020), Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
  3. Karpińska-Szaj K. (red.) (2011), Neofilolog, nr 36.
  4. Mystkowska-Wiertelak A., Pawlak M. (2017), Willingness to Communicate in Instructed Second Language Acquisition. Combining a Macro- and Mi-cro-Perspective. Bristol: Multilingual Matters.
  5. Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
  6. Piechurska-Kuciel E. (2008), Language Anxiety in Secondary Grammar School Students. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  7. Pieklarz M. (2007), Uczeń w świetle specyfiki interkulturowo nachylonego kształcenia neofilologicznego. „Neofilolog”, nr 30, s. 78-84.
  8. Riemer C. (1997), Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. Eine Longitudinalstudie über die Wechselwirksamkeit ausgewählter Einfluß-faktoren. Baltmannsweiler: Schneider.
  9. Smuk M. (2016), Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych. Lublin/ Warszawa: Wydawnictwo Werset/ Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  10. Werbińska D., Biedroń A. (red.) (2017), Neofilolog, nr 49/1.