WPROWADZENIE
PDF

Jak cytować

Aleksandrzak, M. ., Chudak, S. ., & Górecka, J. (2021). WPROWADZENIE. Neofilolog, (56/1), 5–8. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.
https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.
PDF

Bibliografia

Biedroń A. (red.) (2017), Neofilolog, nr 48/1.

Chudak S., Pieklarz-Thien M. (red.) (2020), Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Karpińska-Szaj K. (red.) (2011), Neofilolog, nr 36.

Mystkowska-Wiertelak A., Pawlak M. (2017), Willingness to Communicate in Instructed Second Language Acquisition. Combining a Macro- and Mi-cro-Perspective. Bristol: Multilingual Matters.

Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Piechurska-Kuciel E. (2008), Language Anxiety in Secondary Grammar School Students. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Pieklarz M. (2007), Uczeń w świetle specyfiki interkulturowo nachylonego kształcenia neofilologicznego. „Neofilolog”, nr 30, s. 78-84.

Riemer C. (1997), Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. Eine Longitudinalstudie über die Wechselwirksamkeit ausgewählter Einfluß-faktoren. Baltmannsweiler: Schneider.

Smuk M. (2016), Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych. Lublin/ Warszawa: Wydawnictwo Werset/ Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Werbińska D., Biedroń A. (red.) (2017), Neofilolog, nr 49/1.

Autorzy:
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Neofilolog są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Neofilolog udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwaląją na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy:
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2017 r. pod następującymi warunkami:

- uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
- bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich opublikowanych tekstów prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.