Le soi de l’apprenant d’une langue étrangère : adaptation de certaines théories psychologiques en didactique de langues
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Ja
motywacja do nauki języka obcego
językowe Ja idealne
językowe Ja powinnościowe
teoria rozbieżności Ja
możliwe Ja

Jak cytować

Pudo, D. . (2021). Le soi de l’apprenant d’une langue étrangère : adaptation de certaines théories psychologiques en didactique de langues. Neofilolog, (56/1), 23–38. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.3

Abstrakt

As an interdisciplinary science, SLA studies are receptive to ideas formulated in other disciplines. Although the relevance of psychology for SLA is often underestimated, its influence has recently grown with the advent of neurosciences and the increased interest in learner variables. One f concept from psychology that is potentially interesting is theories of the self, some of which have recently been adapted into research on foreign language learner motivation. In this article, we examine two particular psychological concepts (possible selves and self-discrepancy) as sources of an influential L2 motivation model – Dörnyei’s L2 Motivational Self System – which is very little debated in French SLA literature. We outline the main points of the three theories, analyse them and try to assess the adaptation process. As in any case of transfer between disciplines, the source theories are altered, but the result has proven a meaningful and enriching addition to studies of L2 motivation.

https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.3
PDF (Français (France))

Bibliografia

Csizér K., Dörnyei Z. (2005a), The internal structure of language learning motivation and its relationship with language choice and learning ef-fort. « Modern Language Journal », no 89(1), 19-36.

Csizér K., Dörnyei Z. (2005b), Language Learners’ Motivational Profiles and Their Motivated Learning Behavior. « Language Learning », no 55(4), 613–659.

Csizér K., Kormos J. (2014), The Ideal L2 Self, Self-Regulatory Strategies and Autonomous Learning: A Comparison of Different Groups of English Language Learners, (in :) Csizér K., Magid M. (éds), The Impact of Self-concept on Language Learning. Bristol – Buffalo – Toronto : Multilingual Matters, 73-86.

Dakowska M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: WUW.

Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York : Plenum Press.

Dörnyei Z. (2009), The L2 Motivational Self System, (in :) Dörnyei Z., Ushioda E. (éds), Motivation, language identity and the L2 self. Bristol : Multilingual Matters, 9-42.

Dörnyei Z., Ushioda E. (éds) (2009), Motivation, language identity and the L2 self. Bristol : Multilingual Matters.

Dörnyei Z. (2019a), Psychology and Language Learning : The Past, the Present and the Future. « Journal for the Psychology of Language Learning », no 1, 27-41.

Dörnyei Z. (2019b), Towards a better understanding of the L2 Learning Expe-rience, the Cinderella of the L2 Motivational Self System. « Studies in Second Language Learning and Teaching », no 9 (1), 19-30.

Dörnyei Z., Csizér K. (2002), Some dynamics of language attitudes and moti-vation : Results of a longitudinal nationwide survey. « Applied Linguistics », no 23, 421-462.

Fiske S. (2008), Psychologie sociale, trad. Provost V., Huyghues Despointes S. Bruxelles : DeBoeck.

Gardner R.C. (1985), Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Arnold.

Gregg M., Hall C. (2006), Measurement of motivational imagery abilities in sport. « Journal of Sports Sciences », no 24 (9), 961-971.

Henry A. (2012), L3 Motivation. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgen-sis.

Henry A., Thorsen C. (2018), The Ideal Multilingual Self: Validity, Influences on Motivation, and Role in a Multilingual Education. « International Journal of Multilingualism », no 15 (4), 349-364. Online: https://doi.org/10.1080/ 14790718.2017.1411916 [consulté 15.12.2019].

Higgins E. T. (1987), Self-discrepancy: A theory relating self and affect. « Psychological Review », no 94, 319-340.

Higgins E.T. (1996) The ‘self-digest’: Self-knowledge serving self-regulatory functions. « Journal of Personality and Social Psychology », no 71 (6), 1062- 1083.

Higgins E. T. (1997), Beyond Pleasure and Pain. « American Psychologist », vol 52, no 12, 1280-1300.

Higgins E. T., Klein R., Strauman T. J. (1985), Self-Concept Discrepancy Theory: A Psychological Model for Distinguishing among Different Aspects of Depression and Anxiety. « Social Cognition », no 3, 51-76.

Islam M., Lamb M., Chambers G. (2013), The L2 Motivational Self System and National Interest: A Pakistani perspective. « System », no 4, 231-244.

Iwaniec J. (2014), Self-Constructs in Language Learning : What is their Role in Self-Regulation ?, (in :) Csizér K., Magid M. (éds), « The Impact of Self-concept on Language Learning ». Bristol – Buffalo – Toronto : Multilingual Matters, 189-205.

Lyons D. (2014), The L2 Self-Concept in Second Language Learning Motiva-tion: A Longitudinal Study of Korean University Students, (in :) Csizér K., Magid M. (éds), « The Impact of Self-concept on Language Learning ». Bristol – Buffalo – Toronto : Multilingual Matters, 108-130.

Markus H., Nurius P. (1986), Possible selves. « American Psychologist », no 41, 954-969.

Markus H.R., Ruvolo A. (1989), Possible selves: Personalized representations of goals, (in :) Pervin L.A. (éd.), Goal Concepts in Personality and Social Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 211-241.

Mercer S. (2011), The self as a complex dynamic system. « Studies in Second Language Learning and Teaching », no 1(1), 57-82.

Mercer S., Ryan S., Williams M. (éds) (2012), Psychology for Language Learning. Palgrave Macmillan.

Miller R.B., Brickman S.J. (2004), A model of future-oriented motivation and self-regulation. « Educational Psychology Review », no 16 (1), 9-33.

Oyserman D., Markus H.R. (1990), Possible selves and delinquency. « Journal of Personality and Social Psychology », no 59, 112 -125.

Ryan S. (2009), Self and Identity in L2 Motivation in Japan : The Ideal L2 Self and Japanese Learners of English, (in :) Dörnyei Z., Ushioda E. (éds), Motivation, language identity and the L2 self. Bristol : Multilingual Matters, 120-143.

Segal H.G. (2006), Possible selves, fantasy distortion, and the anticipated life history: Exploring the role of imagination in social cognition, (in :) Dun-kel C., Kerpelman J. (éds), Possible Selves: Theory, Research and Applications. New York : Nova Science, 79-96.

Taguchi T., Magid M., Papi M. (2009), The L2 motivational self system amongst Japanese, Chinese, and Iranian Learners of English : A Comparative study, (in :) Dörnyei Z., Ushioda E. (éds), Motivation, language identity and the L2 self. Bristol : Multilingual Matters, 66-97.

Taylor F., Busse V., Gagova L., Mardsen E., Roosken B. (2013), Identity in foreign language learning and teaching: why listening to our students’ and teachers’ voices really matters. York : British Council.

Autorzy:
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Neofilolog są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Neofilolog udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwaląją na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy:
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2017 r. pod następującymi warunkami:

- uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
- bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich opublikowanych tekstów prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.