Monika Sułkowska (red.) Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach.

Main Article Content

Monika Grabowska
Witold Ucherek

Abstrakt

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019,
t. 1: A. Dolata-Zaród, D. Topa-Bryniarska, Język francuski, t. 2: A. Gwiazdowska,
Z. Lamba, Język hiszpański, t. 3: L. Marcol-Cacoń, A. Pastucha-Blin, Język włoski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grabowska, M., & Ucherek, W. (2021). Monika Sułkowska (red.) Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach . Neofilolog, (56/1), 141-149. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.10
Dział
Recenzje

Referencje

 1. Ashraf M., Miannay D. (1999), Dictionnaire des expressions idiomatiques. Paris: Le Livre de Poche.
 2. Domańska J. (1993), La catachrèse („inopiae causa”) des noms des parties du corps humain. Une tentative d’analyse comparative du français et du polonais. „Studia Romanica Posnaniensia”, nr 17, s. 123-128.
 3. ESOKJ: Europejski system opisu kształcenia językowego (2003). Warszawa: CODN.
 4. Giułumianc K., Kozarzewska E. (1978), Ze studiów nad strukturą połączeń wyrazowych w językach wschodnio- i zachodniosłowiańskich. „Z pol-skich studiów slawistycznych”, t. V, s. 357-368.
 5. Lewicki A.M. (2003), Studia z teorii frazeologii. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
 6. Miller G.A. (1956), The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information. „Psychological Review”, nr 63, s. 81-97.
 7. Olszewska J. (2018), Metoda „odwróconej klasy” – nowy sposób na lekcję. „Szkoła. Miesięcznik dyrektora”, nr 8, s. 62-62.
 8. Skorupka S. (1953), Z zagadnień frazeologii. „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 3-10.
 9. Sułkowska M. (2005), Od stóp do głów, czyli o częściach ciała i jego atrybutach. Polsko-francusko-hiszpańsko-włoski słownik wyrażeń. Zielona Góra: Kanion.
 10. Sułkowska M. (2013), De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques et pratiques. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-skiego.
 11. Sułkowska M. (2018), Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe dyscypliny frazeologii stosowanej. „Applied Linguistics Papers”, nr 25/2, s. 169-181.
 12. Sułkowska M. (red.) (2019a), Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: A. Dolata-Zaród, D. Topa-Bryniarska, Język francuski. Katowice: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Sułkowska M. (red.) (2019b), Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 2: A. Gwiazdowska, Z. Lamba, Język hiszpański. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 14. Sułkowska M. (red.) (2019c), Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 3: L. Marcol-Cacoń, A. Pastucha-Blin, Język włoski. Katowice: Wydawnic-two Uniwersytetu Śląskiego.
 15. Wierzbicka A. (1975), Rozważania o częściach ciała, (w:) Janus E. (red.), Słownik i semantyka. Definicje semantyczne. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, s. 91-103.