Renata Czaplikowska/Artur Dariusz Kubacki Kleines Fachlexikon der Daf-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis
PDF

Słowa kluczowe

dydaktyka języka niemieckiego jako obcego
terminy glottodydaktyczne w języku niemieckim
terminy glottodydaktyczne w języku polskim
terminy glottodydaktyczne w języku angielskim

Jak cytować

Sowa-Bacia, K. . (2021). Renata Czaplikowska/Artur Dariusz Kubacki Kleines Fachlexikon der Daf-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Neofilolog, (56/1), 149–151. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.11

Abstrakt

Wydawnictwo Biuro Tłumczeń Kubart, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Chrzanów – Kraków 2019, 248 s.

 

https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.11
PDF

Bibliografia

Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2010), Grundlagen der Fremdsprachendidak-tik. Unterrichtsbuch. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie.

Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2016), Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART.

Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2019), Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Chrzanów–Kraków: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, oce-nianie (2003). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Szulc A. (1997), Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.

Autorzy:
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Neofilolog są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Neofilolog udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwaląją na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy:
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2017 r. pod następującymi warunkami:

- uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
- bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich opublikowanych tekstów prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.