Renata Czaplikowska/Artur Dariusz Kubacki Kleines Fachlexikon der Daf-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis

Main Article Content

Katarzyna Sowa-Bacia

Abstrakt

Wydawnictwo Biuro Tłumczeń Kubart, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Chrzanów – Kraków 2019, 248 s.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sowa-Bacia, K. (2021). Renata Czaplikowska/Artur Dariusz Kubacki Kleines Fachlexikon der Daf-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Neofilolog, (56/1), 149-151. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.11
Dział
Recenzje

Referencje

  1. Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2010), Grundlagen der Fremdsprachendidak-tik. Unterrichtsbuch. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie.
  2. Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2016), Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART.
  3. Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2019), Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Chrzanów–Kraków: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  4. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, oce-nianie (2003). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  5. Szulc A. (1997), Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.