Cudzoziemiec w polskim świecie. Kreacja podręcznikowego bohatera w kontekście kształcenia świadomości interkulturowej¬ – na przykładzie serii Start
PDF

Słowa kluczowe

nauczanie języka polskiego jako obcego
podręczniki
świadomość interkulturowa
etnocentryzm
etnorelatywizm

Jak cytować

Badyda, E. (2023). Cudzoziemiec w polskim świecie. Kreacja podręcznikowego bohatera w kontekście kształcenia świadomości interkulturowej¬ – na przykładzie serii Start . Neofilolog, (60/1), 74–87. https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.6

Abstrakt

The article analyses the image of a foreigner, a recurring protagonist in Start, which is a series of contemporary textbooks for teaching Polish as a foreign language for levels A0-A2. The analysis aims to reveal the extent to which his native cultural background, reflected in the social behaviour, habits, preferences and interests, expressed views and emotions, self-awareness of identity, values and reaction to the encounter with Polish culture, is taken into account in the way he is shown, and to what degree this character has been culturally “Polonized”. The authors conclude that the resource presents a rather ethnocentric point of view and, as such,  might undermine the teachers’ efforts to develop intercultural awareness among students.  

https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.6
PDF

Bibliografia

Bandura E. (2007), Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Bennett M. J. (1986), A developmental approach to training for intercultural sensitivity. “International Journal of Intercultural Relations”, vol. 10, iss. 2, pp. 179-196. DOI: https://doi.org/10.1016/0147-1767(86)90005-2

Bennett M. J. (2004), Becoming Interculturally Competent, (in:) Wurzel J. (Ed.), Toward Multiculturalism: A Reader in Multicultural Education. Newton, MA: Intercultural Resource Corporation, pp. 62-77.

Bennett M. J. (2017), Development Model of Intercultural Sensitivity, (in:) Kim Y. Y. (Ed.), The International Encyclopedia of Intercultural Communication. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118783665.ieicc0182

Białek M. (2017), Kształcenie wrażliwości interkulturowej w edukacji językowej. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 14-20.

Bisko A. (2014), Polska dla średnio zaawansowanych: współczesna polskość codzienna, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Council of Europe (2003), Europejski system opisu kształcenia językowego: Uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. (ESOKJ)

Dembińska K., Małyska A. (2013), Start 2. Beginner Polish. Podręcznik do nauki polskiego na poziomie A1. Warszawa: Klub Dialogu S.C. (S2)

Dembińska K., Małyska A. (2017), Start 1. Survival Polish. Podręcznik do nauki polskiego na poziomie A0. Warszawa: [s.n.]. (S1)

Dembińska K., Małyska A. (2017), Start 3. Higher Beginner Polish. Podręcznik do nauki polskiego na poziomie A2. Warszawa: START Kamila Dembińska and Agnieszka Małyska. (S3)

Fox K. (2011), Przejrzeć Anglików: ukryte zasady angielskiego zachowania, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Garncarek P. (1997), Świat języka polskiego oczami cudzoziemców. Warszawa: DiG.

Gesteland R. R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gębal P. E. (2018), Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne. Warszawa: Księgarnia Akademicka.

Gębal P. E., Miodunka W.T. (2020), Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i ich organizacje: zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kajak P. (2020), Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541264

Karpińska-Musiał B. (2015), Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kępka I., Warda-Radys L. (2018), Językowa kreacja Kaszubów w Śpiewaj ogrody Pawła Huellego, „Język– Szkoła– Religia”, t. 13, z. 2, s. 66-86. DOI: https://doi.org/10.26881/jsr.2018.2.05

Kępka, I., Lewińska, A., Warda-Radys, L. (2021). Kociewie oczami dzieci i młodzieży: językowa kreacja regionu w pracach nadesłanych na Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, 1. Uczeń jako twórca. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Komorowska H. (2004), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kuchta J.T. (2017), Kształcenie kompetencji interkulturowych w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, „Roczniki Humanistyczne” , t. LXV, z. 10 – 2017 , s. 59-71. DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2017.65.10-4

Nowakowska-Siuta R. (2019), Kształcenie wrażliwości interkulturowej poprzez naukę języka obcego – Teaching English in Poland Program (TEIP), „Studia z Teorii Wychowania”, t. X, nr 1(26), s. 217-226. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.1903

Prizel-Kania A., Bucko D., Majcher-Legawiec U., Sowa K. [2016], Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących. Kraków: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Próchniak W. (2022), Rewolucja funkcjonalna. O literackich i kulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy”, nr 1 (790), s. 196-213. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2022.1.10

Reynolds S., Valentine D. (2009), Komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

SIRC (2008), The enduring appeal of the local. Report of research conducted by The Social Issues Research Centre. Commissioned by Greene King, http://www.sirc.org/publik/the_local.pdf [DW 12.12.2022].

Skubalanka T. (1997), Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), (w:) tejże, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 20-33.

Sobkowiak P. (2015), Interkulturowość w edukacji językowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. (2013), Polski, krok po kroku. Poziom 1. Kraków: polish-courses.com.

Stempek I., Stelmach A. (2017), Polski, krok po kroku. Poziom 2. Kraków: polish-courses. com.

Tan T. (2007), Spokojnie to tylko Wielka Brytania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Waszau A. (2019), Ku konceptualizacji wrażliwości kulturowej w ramach modelu kompetencji (inter)kulturowej na gruncie współczesnej glottodydaktyki. „Neofilolog”, nr 52/2, s. 245-262. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.4

Waszau A. (2020), Czy kultura własna jest potrzebna do rozwijania kompetencji (inter)kulturowej? O uwzględnianiu kultury ojczystej w procesie nauczania / uczenia się języka obcego, „Neofilolog”, nr 55/2, s. 225-237. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.5

Żydek-Bednarczuk U. (2015), Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.