Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok
PDF

Jak cytować

Gała, P., & Czerwińska-Koral, K. (2020). Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 237–242. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/25093

Abstrakt

Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok

PDF