Nr 1(26) (2020)

ARTYKUŁY. Prawo rolne za granicą

Esther Muñiz Espada, Juan Manuel López Torres
179-194
Especialidades legislativas para el sector agroalimentario en tiempos de COVID-19 en España
PDF (Español (España))

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych

Łukasz Mikołaj Sokołowski
195-196
„Agrar- und Umweltrecht”
PDF
Krzysztof Różański
196-198
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
PDF
Michalina Kowala
198-200
„Revue de Droit Rural”
PDF
Eliza Jachnik
200-202
„Diritto Agroalimentare”
PDF
Katarzyna Leśkiewicz
202-203
„Rivista di Diritto Agrario”
PDF

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Damian Puślecki
205-211
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. I UK 436/17
PDF
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
211-235
Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych z 2019 r.
PDF

BIBLIOGRAFIA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
237-242
Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok
PDF