Opublikowane: 2020-10-26

„Agrar- und Umweltrecht”

Łukasz Mikołaj Sokołowski

195-196

„Revue de Droit Rural”

Michalina Kowala

198-200

„Rivista di Diritto Agrario”

Katarzyna Leśkiewicz

202-203

Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral

237-242