Nr 1(26) (2020)
Pełny numer
PDF

ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko
11-28
Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.1
PDF
Piotr Iwaszkiewicz
29-45
Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r.
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2
PDF
Łukasz Mikołaj Sokołowski
47-63
Liability for damage caused by unsafe innovative food – a legal perspective
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.3
PDF (English)
Anna Kapała
65-77
Legal status of direct sales of agricultural and food products in the legislation of selected EU Member States
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.4
PDF (English)
Katarzyna Leśkiewicz
79-89
The future of organic farming – reflections on the new legislation
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.5
PDF (English)
Monika Łata
91-104
Adresat reklamy żywności. Wybrane problemy prawne
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.6
PDF
Justyna Goździewicz-Biechońska
105-124
Law in the face of the problem of land take
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.7
PDF (English)
Marcin Kazimierczuk
125-140
Trwałość warsztatu pracy producenta rolnego jako cel wsparcia w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.8
PDF
Damian Puślecki
141-161
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9
PDF
Izabela Lipińska
163-177
Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej
https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.10
PDF

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych

Łukasz Mikołaj Sokołowski
195-196
„Agrar- und Umweltrecht”
PDF
Krzysztof Różański
196-198
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
PDF
Michalina Kowala
198-200
„Revue de Droit Rural”
PDF
Eliza Jachnik
200-202
„Diritto Agroalimentare”
PDF
Katarzyna Leśkiewicz
202-203
„Rivista di Diritto Agrario”
PDF

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Damian Puślecki
205-211
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. I UK 436/17
PDF
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
211-235
Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych z 2019 r.
PDF

BIBLIOGRAFIA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
237-242
Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok
PDF