Nabywanie udziałów i akcji przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych

Main Article Content

Dorota Łobos-Kotowska

Abstrakt

The subject of this article is restrictions on the acquisition by foreigners of shares in companies that are owners (perpetual usufructuaries) of agricultural real estate under the Polish legal system. Poland, similarly to some other EU Member States, has restricted the freedom to trade in real estate and introduced control over this trade through the use of instruments from the private as well as public law sphere. The degree of interference by the Polish legislator in trading in shares of commercial companies has been assessed basing on the Act on the acquisition of real estate by foreigners and the Act on the shaping of the agricultural system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łobos-Kotowska, D. (2018). Nabywanie udziałów i akcji przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), 27-39. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.2
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

  1. Bieluk J. (2016), Prowadzenie działalności rolniczej przez osoby prawne, in: P. Litwiniuk (ed.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa.
  2. Bieluk J. (2016), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
  3. Ciepła H. (2016), Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” nr 9.
  4. Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” nr 12.
  5. Jurcewicz A. (2017), Wpływ ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – zagadnienia wybrane, „Studia Iuridica Agraria” vol. XV.
  6. Maj K. (2016), Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30.04.2016, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.
  7. Pastuszko R. (2017), Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne, „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, nr 1.
  8. Skoczylas J.J. (2008), Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, Warszawa.
  9. Truszkiewicz Z. (2017), Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., „Rejent” nr 7(315).