Nr 1(22) (2018)
Pełny numer
PDF

BIBLIOGRAFIA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
237-244
Polska bibliografia prawnorolna za rok 2017
https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.22
PDF