Impresa agricola e scienze della vita nel diritto europeo dell’agricoltura

Main Article Content

Ferdinando Albisinni

Abstrakt

W artykule przedstawiono ewolucję prawa rolnego w perspektywie europejskiej, ukazując wyzwania i problemy, które towarzyszyły decyzjom podejmowanym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia przedsiębiorstwa rolnego oraz granic działalności rolniczej; są to ważne kwestie we włoskim prawie, ale istotne także dla prawa polskiego, co w swoich pracach wielokrotnie podkreślał Roman Budzinowski. W analizie uwzględniono reformy przeprowadzone w XXI wieku, od śródokresowego przeglądu z 2003 r. po reformę z 2013 r., gdy ponownie dostrzeżono w rolnictwie działalność produkcyjną, uwidoczniono także kwestię powstania nowych modeli systemowych, które doprowadziły do stworzenia europejskich kodeksów rolnych. W dalszej kolejności ukazano ostatnie zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony, wychodząc od niektórych niedawnych rozporządzeń dotyczących kontroli urzędowych oraz dokumentów Komisji w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, z uwzględnieniem kwestii dobrostanu zwierząt, a także ochrony wszystkich form życia i środowiska w jego złożoności i jedności. Pozwoliło to stwierdzić, że wydarzenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku skierowały uwagę na nauki o życiu jako ważny element działalności przedsiębiorstwa rolnego we wszystkich jego aspektach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Albisinni, F. (2021). Impresa agricola e scienze della vita nel diritto europeo dell’agricoltura. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 61-100. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.2
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Albisinni F. (2000), Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura, Milano.
 2. Albisinni F. (2002), Dai distretti all’impresa agricola di fase, “Quaderni dell’Istituto Giuridico”, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo.
 3. Albisinni F. (2004), Diritto agrario territoriale, Roma.
 4. Albisinni F. (2005), Codice agricolo e codificazioni di settore, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 5. Albisinni F. (2005), Profili di diritto europeo per l’impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati, Viterbo.
 6. Albisinni F. (2010), Istituzioni e regole dell'agricoltura dopo il Trattato di Lisbona, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 7. Albisinni F. (2010), Soggetti e oggetti della sicurezza, non solo alimentare, in Europa, prima e dopo Lisbona, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 8. Albisinni F. (2011), Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: I codici europei dell'agricoltura, “Agricoltura, Istituzioni e Mercati” n. 2.
 9. Albisinni F. (2011), The new EU Regulation on the provision of food information to consumers, “Rivista di diritto alimentari” n. 2.
 10. Albisinni F. (2014), Riscoprire l'agricoltura (e il diritto agrario) nella Politica Agricola Comune?, in: G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò (a cura di), Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, Milano.
 11. Albisinni F. (2018), Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione, “Rivista di diritto alimentare” n. 1.
 12. Albisinni F. (2019), Regulation (EU) 2017/625: Official Controls, Life, Responsibilities, and Globalization, “European Food and Feed Law Review” vol. 14.
 13. Albisinni F. (2020), L’origine dei prodotti alimentari e la Corte di giustizia: un’irrisolta incertezza, “Rivista di diritto alimentare” n. 2
 14. Albisinni F. (2020), La nuova PAC e le competenze degli stati membri tra riforme annunciate e scelte praticate, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 15. Albisinni F. (2021), La nuova PAC, tra Green Deal e Pandemia, Firenze.
 16. Bassanelli E. (1943), Dell’impresa agricola, in A. Scialoja-Branca (a cura di), Commentario al codice civile, Bologna – Roma.
 17. Bianchi D. (2009), La PAC “camaleontica” alla luce del Trattato di Lisbona, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 18. Blumann Cl. (2008), La PAC et le Traité de Lisbonne, Brussels 2008, http://www.europarl.eu/activities/committes/studies.
 19. Borghi P. (2011), Risk-related Communication and Food-related Communication: What Information to Consumers?, “Rivista di diritto alimentare” n. 2.
 20. Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym (Il concetto di impresa agricola nel diritto polacco), Poznań.
 21. Budzinowski R. (2012), L’insegnamento del diritto agrario in Polonia, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 22. Budzinowski R. (2013), Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee. Alcune riflessioni, “Agricoltura Istituzioni Mercati” n. 1–2.
 23. Budzinowski R. (2017), Considerazioni sullo sviluppo del diritto agrario (Riflessioni intorno ai diritti della terra e del mercato agroalimentare), in: I diritti della terra e del mercato agroalimentare – Liber Amicorum Alberto Germanò, vol. II, Torino.
 24. Caponi R. (2010), Dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul trattato di Lisbona, “Il Foro Italiano” p. IV.
 25. Carozza A. (1988), Lezioni di diritto agrario, vol. I: Elementi di teoria generale, Milano.
 26. Cassese S. (2002), La crisi dello Stato, Roma – Bari.
 27. Costato L. (1997), Agricoltura, in: M.P. Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano.
 28. Costato L. (2003), La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici, “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente” vol. 12.
 29. Costato L. (2008), De la réforme de la PAC au Traité de Lisbonne, Brussels 2008.
 30. Costato L. (2010), Poteri delegati e poteri di esecuzione della Commissione U.E.: dalla PAC al TFUE, in “Rivista di diritto alimentare” n. 1.
 31. Costato L. (2011), Il nuovo titolo dedicato all’agricoltura nel TFUE, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 32. Costato L. (2011), Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac, “Agricoltura Istituzioni Mercati” n. 2.
 33. Costato L. (2013), L’agricoltura, cenerentola d’Europa, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 34. Costato L. (a cura di) (2001), Le nuove leggi civili commentate, Padova.
 35. Costato L. (a cura di) (2003), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova.
 36. Costato L., Albisinni F. (a cura di) (2016), European and Global Food Law, Milan.
 37. Costato L., Borghi P., Russo L., Manservisi S. (a cura di) (2011), Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona – I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, Atti del Convegno di Ferrara del 6–7 maggio 2011, Napoli.
 38. Franco R. (2020), Dai titoli all’aiuto alle autorizzazioni agli impianti viticoli: tra beni e diritti, “Rivista di diritto alimentare” n. 3.
 39. Galloni G. (1999), Lezioni sul diritto dell’impresa agricola e dell’ambiente, Roma.
 40. Galloni G., Tarolo C., Donnhauser C. (1995), Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia, Milano.
 41. Gencarelli F. (2010), La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?, “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente” vol. 19.
 42. Germanò A. (2014), L’abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola nei regolamenti del 2013, Firenze.
 43. Germanò A., Rook Basile E. (2010), Manuale di diritto agrario comunitario, Torino.
 44. Jannarelli A. (2006), Pluralismo definitorio dell’attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 45. Jannarelli A. (2007), Il pluralismo definitorio dell’attività agricola alla luce della recente disciplina comunitaria sugli aiuti di stato: prime considerazioni critiche, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 46. Jannarelli A. (2009), Aiuti comunitari e aiuti di Stato, “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente” vol. 18.
 47. Jannarelli A. (2013), Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
 48. Paganizza V. (2013), Les quatre Mousquetaires (ou mousquetons) contre E. Coli: i Regolamenti (UE) 208/2013, 209/2013, 210/2013, 211/2013 e gli “eccessi” nella sicurezza, “Rivista di diritto alimentare” n. 2.
 49. Paoloni L. (a cura di) (2009), Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti, Roma.
 50. Rossi Doria M. (2005), La polpa e l’osso. Agricoltura risorse naturali ed ambiente, Napoli.
 51. Sgarbanti G. (1988), Le fonti del diritto agrario, vol. I: Le fonti costituzionali e comunitarie, Padova.