Nr 2(29) (2021)
Pełny numer
PDF

ARTYKUŁY

Ferdinando Albisinni
61-100
Impresa agricola e scienze della vita nel diritto europeo dell’agricoltura
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.2
PDF (Italiano)
Jerzy Bieluk
101-112
Kilka uwag dotyczących opodatkowania rolnictwa w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.3
PDF
Paweł A. Blajer
113-133
Rozważania o rozszerzaniu się zakresu regulacji prawnorolnej z uwzględnieniem perspektywy notariusza
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.4
PDF
Christian Busse
135-167
Zulässigkeit und Grenzen mitgliedstaatlicher Eingriffe in die freie Preisgestaltung bei Agrarerzeugnissen. Rechtsdogmatische Überlegungen im Lichte der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofes
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.5
PDF (Deutsch)
Luigi Costato
169-181
Lo storico problema dell’alimentazione: la sicurezza degli approvvigionamenti, la food sovereignity e la nuova agricoltura
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.6
PDF (Italiano)
Mariarita D’Addezio
183-199
Le filiere agroalimentari al tempo del COVID-19 in Europa e in Italia. Una sfida tra food security, ripresa e dinamiche dei mercati, tutela del lavoro e dei consumatori, Green Deal, incertezze climatiche
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.7
PDF (Italiano)
Paweł Gała, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko
201-214
Konstrukcja gospodarstwa rodzinnego na tle konstrukcji gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.8
PDF
Alberto Germanò
215-221
L’art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.9
PDF (Italiano)
Eliza Jachnik
223-236
Prawna ochrona dobrostanu zwierząt gospodarskich podczas ich uboju
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.10
PDF
Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko
237-246
Koncepcja rezerwatów biosfery UNESCO
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.11
PDF
Elżbieta Kremer
247-264
O restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.12
PDF
Juan Latorre Ruiz
265-275
La limitación de la producción de los aceites de oliva por parte del estado español
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.13
PDF (Español (España))
Izabela Lipińska
277-291
Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.14
PDF
Laura Marín Cáceres
293-311
Un apunte de Derecho privado sobre las cooperativas en el entorno agroalimentario
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.15
PDF (Español (España))
Ángel Martínez Gutiérrez, Trinidad Vázquez Ruano
313-329
Consumer protection and safeguards: proper information on the geographical origin of ingredients. The case of olive oils
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.16
PDF (English)
José Martínez
331-348
Sprachliche Herausforderungen an die Rechtsvergleichung im Agrarrecht
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.17
PDF (Deutsch)
Roland Norer
349-366
Agrarrechtliche Weltenrettung oder Überforderung? Von der Methodik der Integration außerland-wirtschaftlicher Ansprüche ins europäische Agrarrecht
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.18
PDF (Deutsch)
Stanisław Prutis
367-386
O umowach prawnorolnych
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.19
PDF
Damian Puślecki
387-404
Zasiłek chorobowy i zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników w czasie pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.20
PDF
Luigi Russo
405-422
Communication of the origin of food products: legal aspects
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.21
PDF (English)
Giuseppe Spoto
423-460
Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.22
PDF (Italiano)
Giuliana Strambi
461-476
L’agricoltura contadina fra istanze locali e globali
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.23
PDF (Italiano)
Krzysztof Świderski
477-793
Prawna ochrona ukształtowania terenu w procesie jego zagospodarowania – zagadnienia wybrane
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.24
PDF
Elżbieta Tomkiewicz
495-508
Akty delegowane w zakresie unijnego prawa rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.25
PDF
Paweł Wojciechowski
509-529
Znakowanie żywności jako instrument realizacji celów prawa żywnościowego – wybrane problemy
https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.26
PDF