La limitación de la producción de los aceites de oliva por parte del estado español

Main Article Content

Juan Latorre Ruiz

Abstrakt

Sytuacja w sektorze rolno-spożywczym jest dość skomplikowana z uwagi na niestabilność cen produktów na początku procesu ich wytwarzania. Inaczej jest na ostatnim jego etapie, jakim jest marketing, który zapewnia zysk ze sprzedaży tych produktów. W sektorze oliwy z oliwek w Hiszpanii ten brak równowagi istnieje już od dłuższego czasu. W tej sytuacji hiszpański ustawodawca zdecydował się przyjąć, w drodze dekretu królewskiego, podstawowe zasady wycofania danej produkcji z rynku, aby złagodzić niepewną sytuację, zwłaszcza w zakresie cen, i uczynił to, bazując na rozporządzeniu Unii Europejskiej. W artykule postawiono pytanie, czy może to spowodować zakłócenia na wolnym rynku, czy raczej prowadzić do ustabilizowania cen na pierwszym etapie produkcji oliwek, a tym samym chronić konsumentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Latorre Ruiz, J. (2021). La limitación de la producción de los aceites de oliva por parte del estado español. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 265-275. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.13
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Girgado Perandones P. (2007), Grupo de Empresas y Derecho de Antitrust: la aplicación de las normas anticolusorias en las relaciones intragrupo, Madrid.
  2. Gómez-Limón J.A., Parras Rosa M. (2017), Economía y comercialización de los aceites de oliva. Factores y perspectivas para el liderazgo español del mercado global, Cajamar.
  3. Jiménez Sánchez G. (2019), Lecciones de Derecho Mercantil, Madrid.
  4. Miranda Serrano L. (2000), Restricciones accesorias y prácticas colusorias, “Derecho de los Negocios” nº 122.
  5. Peinado Gracia J.I., Vázquez Ruano T. (2019), Tratado de Derecho de Sociedades Cooperativas, Valencia.
  6. Sala Arquer J.M. (dir.) (2020), Comentario a la ley de defensa de la competencia, Madrid.
  7. Sánchez Calero F. (2015), Instituciones de Derecho Mercantil, Navarra.