O restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Main Article Content

Elżbieta Kremer

Abstrakt

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne zawiera szczególne rozwiązania umożliwiające częściowe uregulowanie zadłużenia związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. W związku z tym podjęto rozważania na temat nowych unormowań w zakresie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne i dokonano ich oceny. W konkluzji stwierdzono, że rozwiązania przyjęte w tej ustawie mają charakter szczególny, gdyż adresowane są jedynie do określonego kręgu podmiotów (podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne) i nie dotyczą wszystkich długów, tylko długów pieniężnych powstałych w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa. Z tego względu wykazują pewne podobieństwo do regulacji prawnych z okresu międzywojennego. Z kolei restrukturyzacja zadłużenia przewidziana w analizowanej ustawie występuje w innych formach niż postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez sąd rejonowy – wydział gospodarczy, określone w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kremer, E. (2021). O restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 247-264. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Borszowski P. (2013), Komentarz do ustawy o podatku rolnym, w: idem, Podatek rolny i leśny. Komentarz, Warszawa.
  2. Etel L., Pahl B., Popławski M. (2021), Podatek rolny. Komentarz, LEX/el.
  3. Filipiak P., Hrycaj A. (red.) (2020), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, LEX/el.
  4. Jakubecki A., Zedler F. (2003), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kraków.
  5. Kremer E. (2004), Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków.
  6. Szpunar A. (2000), Uwagi o tak zwanej konwersji długu, „Rejent” nr 2.