Communication of the origin of food products: legal aspects

Main Article Content

Luigi Russo

Abstrakt

Interesy poszczególnych stron związane z obowiązkiem wskazania miejsca pochodzenia żywności są zróżnicowane i często ze sobą sprzeczne. Oprócz interesów producentów, którym zależy na oznaczeniu geograficznego pochodzenia swoich produktów, istnieją też interesy innych producentów, którzy z pewnych względów wolą tej informacji nie ujawniać. Do tego dochodzą interesy konsumentów, którzy oczekują większej przejrzystości i szczegółowości informacji dostarczanych im przez producentów. Wskazanie pochodzenia produktu spożywczego może również przyczyniać się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, skłaniając konsumentów do zakupu produktów krajowych lub wpływając na ich wybory zakupowe – konieczna jest więc ocena zgodności obowiązku oznaczania pochodzenia żywności z zasadą swobodnego przepływu towarów. Ta konkurencja interesów wyjaśnia, dlaczego prawo Unii Europejskiej w tym zakresie jest niejednoznaczne. W artykule przedstawiono nie tylko przepisy zawarte w rozporządzeniu UE 1169/2011 dotyczące informacji dla konsumentów żywności, ale także przepisy regulujące kwestię produktów posiadających certyfikaty PDO i PGI oraz przepisy dotyczące znaków wspólnych i oznaczeń certyfikacyjnych, które w pewnym stopniu również mogą wskazywać na pochodzenie geograficzne produktów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Russo, L. (2021). Communication of the origin of food products: legal aspects. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 405-422. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.21
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Albisinni F. (2021), Marchi e prodotti alimentari, in: P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (eds.), Trattato di diritto alimentare, Milan.
  2. Albisinni F. (2020), La Corte di giustizia e l’origine dei prodotti alimentari: un’irrisolta incertezza, “Rivista di diritto alimentare” No 3.
  3. Cristiani E. (2021), I prodotti dell’agricoltura biologica, in: P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (eds.), Trattato di diritto alimentare, Milan.
  4. Di Lauro A. (2021), Le Denominazioni d’origine protette (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP), in: P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (eds.), Trattato di diritto alimentare, Milan.
  5. Libertini M. (2010), L’informazione sull’origine dei prodotti nella disciplina comunitaria, “Rivista di diritto industriale” vol. I.
  6. Libertini M. (2019), Collective marks and certification marks. Functions and problems of the discipline of distinctive signs of collective use, “Rivista di diritto industriale” vol. I.
  7. Rubino V. (2019), Sulle ragioni dell’incoerenza tra il dire e il fare: l’indicazione dell’origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775, “Diritto Agroalimentare” No 2.