Consumer protection and safeguards: proper information on the geographical origin of ingredients. The case of olive oils

Main Article Content

Ángel Martínez Gutiérrez
Trinidad Vázquez Ruano

Abstrakt

Od lat 90. ubiegłego wieku kwalifikowane oznaczenia geograficzne objęte są zharmonizowanym systemem ochrony obowiązującym w całej Unii Europejskiej. Główną cechą tego systemu jest uznawanie praw wyłącznych. Prawa te są zasadniczo równorzędne tym, które wynikają z rejestracji marki. Tym samym nie są one chronione wyłącznie środkami przewidzianymi w regulacjach dotyczących nieuczciwej konkurencji, ale podlegają również unijnemu systemowi ochrony polegającemu na przyznaniu grupie przedsiębiorców, którzy ubiegali się o uznanie chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego i je uzyskali, wyłączności na stosowanie danego oznaczenia geograficznego oraz możliwości podjęcia środków zaradczych w przypadku jego bezprawnego użycia. W tym sensie dostarczane informacje są ogólnie korzystne dla rynku, jak również dla handlowców i konsumentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Martínez Gutiérrez, Ángel, & Vázquez Ruano, T. (2021). Consumer protection and safeguards: proper information on the geographical origin of ingredients. The case of olive oils. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 313-329. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.16
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Albisinni F. (2015), Strumentario di Diritto Alimentare Europeo, Torino.
 2. Di Cataldo V. (2016), Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP, “Annali Italiani del Diritto D’Autore della Cultura e dello Spettacolo (AIDA)” Vol. XXI.
 3. Fernández-Nóvoa C. (1970), La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, Madrid.
 4. Fernández-Nóvoa C. (1984), Fundamentos de derecho de marcas, Madrid.
 5. Fernández-Nóvoa C. (2004), Tratado de Derecho de Marcas, Madrid.
 6. Gómez Segade J.A. (1981), La protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen, “ADI” Vol. 7.
 7. Martinez Gutiérrez Á. (2011), Sobre las marcas geográficas en el ámbito oleícola. Un apunte crítico, “ADI” Vol. 31.
 8. Martinez Gutiérrez Á. (2013), La designación del origen geográfico en el comercio comunitario de los aceites de oliva. Restricciones especiales impuestas a las marcas, in: G. Jiménez Sánchez, A. Díaz Moreno (eds.), Estudios de Derecho del comercio internacional. Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa, Madrid.
 9. Martinez Gutiérrez Á. (2015), Pretendida prohibición de registro o limitación de uso de marcas geográficas en el ámbito oleícola. Una discusión abierta, “ADI” Vol. 35.
 10. Martinez Gutiérrez Á. (2018), La Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea. Cinco lustros de luces y sombras, Madrid.
 11. Martinez Gutiérrez Á. (2019), Protección de las DOP/IGP e Información al consumidor en la Unión Europea: conflicto abierto, “ADI” Vol. 39.
 12. Minelli M. (2012), Olive oil, in: L. Costato, F. Albisinni (eds.), European Food Law, Padova.