Lo storico problema dell’alimentazione: la sicurezza degli approvvigionamenti, la food sovereignity e la nuova agricoltura

Main Article Content

Luigi Costato

Abstrakt

Rolnictwo było motorem napędowym rozwoju cywilizacji; dzięki nadwyżkom żywności możliwy stał się rozwój działalności pozarolniczej (duchowieństwo i wojownicy), ale pojawiły się także różnice ekonomiczne, które utrzymują się do dziś (robotnicy i rentierzy, bogaci i biedni). Dystrybucja żywności w społeczeństwie, mimo dostępnych środków transportu, nadal jest niewystarczająca. Europejskie prawo w XXI wieku oraz rozwój handlu międzynarodowego starają się pogodzić zasady dotyczące produktów i zasady produkcji, czyli cykl życia produktu i reguły rynkowe, zwiększając rolę przedsiębiorstwa w tworzeniu regulatywnego i zintegrowanego modelu, w którym coraz większą wagę nadaje się decyzjom uwzględniającym ochronę środowiska i właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych. Zmiany klimatyczne wymuszają bowiem zmianę modelu rozwoju, polegającą na znacznym ograniczeniu hodowli w celu zmniejszenia produkcji metanu i CO2 oraz zastąpieniu mięsa produktami laboratoryjnymi, zawierającymi innego rodzaju białka, prawdopodobnie niepochodzące z żywych cząsteczek mięsa; na zwróceniu uwagi na znaczenie lasów oraz zalesiania obszarów suchych, arktycznych lub wysokogórskich w celu uwięzienia CO2; na uprawę roślin zielnych zmodyfikowanych w celu wytwarzania nie tylko węglowodanów, ale także witamin i białek. Krótko mówiąc, jesteśmy u progu nowej rewolucji rolnej, której celom środowiskowym będą towarzyszyć cele produkcyjne: ludzie skupią się na sadownictwie i uprawie roślin zielnych, a znacznie ograniczą hodowlę zwierząt, dając początek nowemu rolnictwu, bardziej korzystnemu dla środowiska, a także pozwalającemu przetrwać ludzkości i uratować planetę, narażoną na naszą inwazyjną obecność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Costato, L. (2021). Lo storico problema dell’alimentazione: la sicurezza degli approvvigionamenti, la food sovereignity e la nuova agricoltura. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 169-181. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.6
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Cipolla C.M. (1959), Il declino economico dell’Italia, in: C.M. Cipolla (a cura di), Storia dell’economia italiana, Torino.
  2. Cipolla C.M. (1974), Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna.
  3. Dumezil G. (1955), Juppiter, Mars, Quirinus, Torino.
  4. Grossi P. (2014), Locatio ad longum tempus, Napoli.
  5. Harari Y.N. (2019), Sapiens – Da animali a dei (breve storia dell’umanità), Firenze.
  6. Jones P. (1976), L’Italia, in: Storia economica Cambridge, vol. I: L’agricoltura e la società rurale nel Medioevo, Torino.
  7. Pettinato G. (1974), La Saga di Gilgamesh, Milano.
  8. Slicher Van Bath B.H. (1972), Storia agraria dell’Europa occidentale (500–1850), Torino.