L’art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana

Main Article Content

Alberto Germanò

Abstrakt

Zwierzęta, uważane za „rzeczy” przez Arystotelesa, res mancipi przez Rzymian i „dobra” przez włoski kodeks cywilny z 1942 r., zostały w art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2007 r. określone jako „istoty czujące”, czyli zdolne do odczuwania przyjemności i bólu. Omawiana sprawa dotyczy postrzelonej sarny, która wciąż żywa i wierzgająca została umieszczona na skrzyni ładunkowej pojazdu. Włoski Sąd Najwyższy stwierdził, że ​​doszło w tym przypadku do przestępstwa przewidzianego przez art. 544 kodeksu karnego i nałożył na myśliwego karę, ponieważ ten nie dobił zwierzęcia poprzez zadanie mu ostatecznego ciosu, a tym samym nie położył kresu jego cierpieniu i agonii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Germanò, A. (2021). L’art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 215-221. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Albisinni F., Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti (al momento inedito).
  2. Budzinowski R. (2011), Il futuro del diritto agrario. Alcune riflessioni, “Agricoltura Istituzioni Mercati” n. 3.
  3. Gaio, Institutiones, 2.14°.
  4. Germanò A., Rook Basile E. (2010), La tutela delle conoscenze tradizionali delle comunità autoctone, in: A. Germanò, E. Rook Basile, Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell’ordinamento internazionale, Torino.
  5. Onida P.P. (2008), Dall’animale vivo all’animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati, “Diritto@Storia” n. 7.
  6. Rescigno F. (2005), I diritti degli animali. Da res a soggetti, Torino.
  7. Ulpiano, Digesto, 1,1,1,3.
  8. Vegetti M. (1996), Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari e donne alle origini della razionalità scientifica, Milano.