Le filiere agroalimentari al tempo del COVID-19 in Europa e in Italia. Una sfida tra food security, ripresa e dinamiche dei mercati, tutela del lavoro e dei consumatori, Green Deal, incertezze climatiche

Main Article Content

Mariarita D’Addezio

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są regulacje, które Unia Europejska oraz Włochy przyjęły, aby wspierać łańcuchy dostaw produktów rolno-spożywczych, a także odbudowę rynków po stratach spowodowanych pandemią COVID-19. Poza tym ukazano delikatne relacje między sektorem rolno-spożywczym a zmianami klimatycznymi, które mają na niego wpływ, oraz pozostałymi czynnikami, które stanowią zagrożenie dla wydolności produkcyjnej tego sektora. Zwrócono także uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologii oraz zapewnienie większej ochrony suwerenności żywnościowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
D’Addezio, M. (2021). Le filiere agroalimentari al tempo del COVID-19 in Europa e in Italia. Una sfida tra food security, ripresa e dinamiche dei mercati, tutela del lavoro e dei consumatori, Green Deal, incertezze climatiche. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 183-199. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Bussi C. (2020), Recovery Plan, l’occasione per uno scatto di sostenibilità, Il Sole24 Ore 29 settembre 2020, Rapporti. Sviluppo sostenibile.
  2. D’Addezio M. (2020), Mobilità, flessibilità, lettura sistemica dei principi rilevanti: il file rouge per riflettere intorno al rapporto tra agricoltura e costituzione, “Rivista di diritto agrario” n. 1.
  3. De Marco C., Garilli A. (2021), Diritto del mercato del lavoro, Napoli.
  4. Di Donfrancesco G. (2021), Cop26, intesa che salva gli impegni presi a Parigi, Il Sole 24 Ore, 14 novembre.