Consent of the General Director of the State Centre for the Support of Agriculture for the acquisition of agricultural property. Selected legal issues
PDF (Język Polski)

Keywords

National Centre for the Support of Agriculture
decision of the General Director
limitation of the ownership of agricultural real estate

How to Cite

Łobos-Kotowska, D. (2023). Consent of the General Director of the State Centre for the Support of Agriculture for the acquisition of agricultural property. Selected legal issues. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 69–80. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.4

Abstract

The aim of this study was to assess the evolution of restrictions on the trading in agricultural real estate, taking into account the specific nature of contracts that lead to the transfer of agricultural real estate, and the public law nature of interference exercised by a public authority in the trading in agricultural real estate. A particular manifestation of such interference is the requirement of a consent of the General Director of the State Centre for the Support of Agriculture prior to the acquisition of agricultural real estate by an entity that does not meet the statutory prerequisites. The consent takes the form of an administrative decision and precedes the conclusion of agreements resulting in the transfer of ownership of agricultural real estate. The study has determined that there is an ongoing increase of the state interference in the trading in agricultural real estate being implemented with the use of public law means. The mandatory consent of the General Director of the State Centre for the Support of Agriculture constitutes a sovereign interference in the sphere of property rights.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.4
PDF (Język Polski)

References

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Blajer P., Gonet W. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Breyer S. (1976), Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa.

Budzinowski R. (2008), Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań.

Kremer E. (2017), Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnych, „Studia Iuridica Lubliniensia” t. XXIV.

Lichorowicz A. (2004), Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 2.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Marciniuk K. (2017), Zgoda administracyjna jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnej, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.

Michałowski R. (2012), Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. 10. https://doi.org/10.15290/sia.2012.10.31

Paździk R., Dudzic A. (2002), Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12.

Prutis S. (2021), O umowach prawnorolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.19

Sobal P. J. (1974), Rola decyzji administracyjnej w kształtowaniu stosunków cywilnoprawnych. Na przykładzie gospodarki terenami urbanistycznymi, Rzeszów.

Zimmermann J. (2013), Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa.