Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność U źródeł romantycznej elegii — Elegia napisana na cmentarzu wiejskim Thomasa Graya Abstrakt  PDF
Piotr Śniedziewski
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Przeszłość, przyjaźń. Dwie glosy do poematu nożyk profesora Tadeusza Różewicza Abstrakt  PDF
Marcin Jaworski
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Kein Mensch ist ein Ich-Land. Metafora wyspy w refleksji o przyjaźni Abstrakt  PDF
Joanna Roszak
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Przyjaźń w cieniu śmierci. O prozie Thomasa Bernharda Abstrakt  PDF
Agata Barełkowska
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Gest pośmiertnego pisania i inne „gesta” poetyckie (Verlaine, Rimbaud) Abstrakt  PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Przyjaźń podług Lucjusza Anneusza Seneki. Kilka spostrzeżeń Abstrakt  PDF
Elżbieta Wesołowska
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii Abstrakt  PDF
Janusz Nawrot
 
Nr 21 (2013): Kto się boi Zofii Nałkowskiej? Przyjaźń u Nałkowskiej (na przykładzie powieści Narcyza, Hrabia Emil, Niedobra miłość) Abstrakt  PDF
Agnieszka Gajewska
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie Abstrakt  PDF
Jacques Derrida
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Wieczór na Missisipi, czyli przyjaźń jako wstrząs Abstrakt  PDF
Tadeusz Sławek
 
Nr 17 (2010): O przyjaźni Od redakcji  PDF
Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo