Pressto.

Nagłowek strony

Zmiany w prawie Prus Krzyżackich po wojnie trzynastoletniej. O dokumencie wielkiego mistrza Marcina Truchsessa dla rycerstwa posiadającego dobra na prawie magdeburskim dla obojga płci z 1487 r.

Grzegorz Białuński

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.03

Abstrakt


Prawo magdeburskie w Prusach stosowane w nadaniach ziemskich pojawiło się z w czwartym dziesięcioleciu XIV w. w czasach wielkiego mistrza Dytryka von Altenburga. Przy tym powstało ono nie w Magdeburgu a na Śląsku i Morawach, a jego twórcą był biskup ołomuniecki Bruno von Schaumburg (1245-1281). W Prusach Zakon przyjął podobne zasady, tylko początkowo ograniczając dziedziczenie do męskich krewnych. W XV w. władze Zakonu zmieniły jednak stanowisko, przyjęły, że dobra magdeburskie są lennami i dlatego starały się rozszerzyć swoje uprawnienia

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 85 PDF - 66

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017