Pressto.

Nagłowek strony

Vol 69, Nr 2 (2016)

Spis treści

Articles

Spis treści PDF
- - 1-10

Rozprawy

Stan obecny i przyszłość czołowego organu nauk historycznoprawnych w Polsce. Uwagi do dyskusji PDF
Stanisław Grodziski 11-15
Zmiany w prawie Prus Krzyżackich po wojnie trzynastoletniej. O dokumencie wielkiego mistrza Marcina Truchsessa dla rycerstwa posiadającego dobra na prawie magdeburskim dla obojga płci z 1487 r. PDF
Grzegorz Białuński 17-32
Przekształcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956 PDF
Elżbieta Romanowska 33-62

Prace drobne i materiały

Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588) PDF
Maciej Pieńkowski 63-83
Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788) PDF
Marcin Głuszak 85-108
Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a PDF
Piotr Tomczyk 109-128
O prapoczątkach ruchu kodyfikacyjnego w Szwajcarii w XVIII w. w świetle traktatu Johanna Jakoba von Leua PDF
Maria Lewandowicz 129-145
Projekt urządzenia ogólnego ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim z 1809 r. PDF
Zbigniew Filipiak 147-166
Kurator z powodu ciąży w świetle akt Sądu Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sądu Pokoju w Łodzi w latach 1809-1876 PDF
Joanna Machut - Kowalczyk 167-181
Trudne początki. Organizacja Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej PDF
Karol Siemaszko 183-198
Spinoza on Free Speech PDF PDF (English)
Seppo Sajama
La « laïcité » : entre la liberté d’expression et la liberté de croyance PDF (English)
CHRISTINE MENGÈS-LE PAPE 207-221
Net Neutrality and Its Potential Impact on Free Speech PDF (English)
Albert L. Harris 223-235
Wolność ekspresji artystycznej. Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego PDF
Jacek Sobczak 237-293
Wolność słowa – komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia PDF
Olgierd Andrzej Górecki 295-312
Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej PDF
Aleksandra Bagieńska - Masiota 313-331

Debiuty

Odstępstwa od narodowości polskiej w latach 1939-1945 PDF
Emilia Ziuziakowska 333-363

Recenzje i noty recenzyjne

Renata Kamińska, W trosce o Miasto. „Cura urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ss. 257 PDF
Łukasz Jan Korporowicz 365-367
Gergely Deli, Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts, Medium, Budapest 2015, ss. 222 PDF
Aleksander Grebieniew 367-373
Szymon Olszaniec, Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 323 PDF
Paweł Filipczak 373-377
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788-1790), wyd. R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015, ss. 436 PDF
Marek Krzymkowski 377-378
Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344 PDF
Henryk Olszewski 378-380
John Connelly, Zniewolony Uniwersytet. Sowjetyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, przeł. Witold Rodkiewicz, Warszawa 2014, ss. XIV + 427 (seria: „Monografi e z dziejów oświaty”, t. XLIV, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN) PDF
Henryk Olszewski 380-381

In Memoriam

PROFESOR JANUSZ TAZBIR (1927-2016) PDF
Henryk Olszewski
PETER GONVILLE STEIN (1926-2016) PDF
Łukasz Jan Korporowicz 388-391

Kronika

Kronika PDF
Zuzanna Benincasa, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Oscar Kanecki, Henryk Olszewski, Mateusz Szymura, Marcin Głuszak 393-407


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo