Tom 68 Nr 2 (2016)
Pełny numer
PDF

Prace drobne i materiały

Maciej Pieńkowski
63-83
Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588)
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.05
PDF
Marcin Głuszak
85-108
Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.06
PDF
Piotr Tomczyk
109-128
Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.07
PDF
Maria Lewandowicz
129-145
O prapoczątkach ruchu kodyfikacyjnego w Szwajcarii w XVIII w. w świetle traktatu Johanna Jakoba von Leua
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.08
PDF
Zbigniew Filipiak
147-166
Projekt urządzenia ogólnego ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim z 1809 r.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.09
PDF
Joanna Machut - Kowalczyk
167-181
Kurator z powodu ciąży w świetle akt Sądu Pokoju Powiatu Łęczyckiego i Sądu Pokoju w Łodzi w latach 1809-1876
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.10
PDF
Karol Siemaszko
183-198
Trudne początki. Organizacja Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.11
PDF
Seppo Sajama
199-206
Spinoza on Free Speech
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.12
PDF PDF (English)
CHRISTINE MENGÈS-LE PAPE
207-221
La « laïcité » : entre la liberté d’expression et la liberté de croyance
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.13
PDF (English)
Albert L. Harris
223-235
Net Neutrality and Its Potential Impact on Free Speech
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.14
PDF (English)
Jacek Sobczak
237-293
Wolność ekspresji artystycznej. Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.15
PDF
Olgierd Andrzej Górecki
295-312
Wolność słowa – komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.16
PDF
Aleksandra Bagieńska - Masiota
313-331
Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.17
PDF

Recenzje i noty recenzyjne

Łukasz Jan Korporowicz
365-367
Renata Kamińska, W trosce o Miasto. „Cura urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ss. 257
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.19
PDF
Aleksander Grebieniow
367-373
Gergely Deli, Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts, Medium, Budapest 2015, ss. 222
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.20
PDF
Paweł Filipczak
373-377
Szymon Olszaniec, Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 323
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.21
PDF
Marek Krzymkowski
377-378
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788-1790), wyd. R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015, ss. 436
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.22
PDF
Henryk Olszewski
378-380
Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.23
PDF
Henryk Olszewski
380-381
John Connelly, Zniewolony Uniwersytet. Sowjetyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, przeł. Witold Rodkiewicz, Warszawa 2014, ss. XIV + 427 (seria: „Monografi e z dziejów oświaty”, t. XLIV, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.24
PDF

Kronika

Zuzanna Benincasa, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Oscar Kanecki, Henryk Olszewski, Mateusz Szymura, Marcin Głuszak
393-407
Kronika
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.27
PDF