O prapoczątkach ruchu kodyfikacyjnego w Szwajcarii w XVIII w. w świetle traktatu Johanna Jakoba von Leua
PDF

Jak cytować

Lewandowicz, M. (2017). O prapoczątkach ruchu kodyfikacyjnego w Szwajcarii w XVIII w. w świetle traktatu Johanna Jakoba von Leua. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 129–145. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.08

Abstrakt

O szwajcarskim ruchu kodyfi kacyjnym możemy mówić w zasadzie od połowy XIX w., kiedy Szwajcaria, zyskując status niepodległego i neutralnego państwa, przystąpiła do budowy spójnego systemu prawnego na drodze konstytucji, a następnie poprzez ustawy kompleksowo regulujące określone obszary życia społecznego. W szwajcarskiej historii był to okres szczególny, ponieważ po raz pierwszy kraj ten przystąpił do działania jako państwo związkowe, a nie luźny związek kantonów
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.08
PDF