Stan obecny i przyszłość czołowego organu nauk historycznoprawnych w Polsce. Uwagi do dyskusji

Main Article Content

Stanisław Grodziski

Abstrakt

Pod koniec XX wieku, zwłaszcza po zmianie ustrojowej 1989 roku, pojawiła się – nie nowa zresztą – tendencja zmierzająca do przebudowy przedmiotów historycznoprawnych. Dążyć poczęto do usunięcia tych przedmiotów z programu pierwszego roku studiów, gdzie tradycyjnie służyły jako wprowadzenie do nauki prawa. Już wcześniej dążyć poczęto do ich kumulacji w postaci dwóch kierunków: historii ustroju oraz historii prawa. W niektórych ośrodkach trwale tego dokonano. Ograniczono w programach wykładu ilość godzin przeznaczonych na historię. Wiązało się to z nasilającymi się dążeniami do przeobrażenia uniwersyteckiego studium prawa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grodziski, S. (1). Stan obecny i przyszłość czołowego organu nauk historycznoprawnych w Polsce. Uwagi do dyskusji. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 11-15. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.02
Dział
Rozprawy