Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej

Main Article Content

Aleksandra Bagieńska - Masiota

Abstrakt

Inspiracją do napisania artykułu było zdarzenie, jakie miało miejsce na początku 2016 r. W lutym 2016 roku prokurator Instytutu Pamięci Narodowej zabrał z domu Marii Kiszczak dokumenty, które podlegały przekazaniu do IPN. Czynności podjęto w ramach wszczętego w 2015 r. śledztwa ws. ukrycia przez osobę nieuprawnioną dokumentów podlegających przekazaniu IPN. Listy nie były oryginałami, a jedynie spisanymi na maszynie, prawdopodobnie przez adresata, kopiami, część posiadała także urzędową sygnaturę wpływu do ministerstwa. Niektóre z oryginałów, co wnioskować można po sposobie zapisu kopii, pisana była maszynowo i jedynie odręcznie podpisywana przez adresatów. Zewnętrzna postać listów wskazywała na to, że nie miały charakteru prywatnego. IPN upublicznił treść wszystkich listów, jako znajdujących się w archiwum, jednak prasa (sensu largo) zdecydowała się omawiać tylko te, dotyczące osób, które moglibyśmy kwalifi kować do kategorii antykomunistycznych autorytetów moralnych części społeczeństwa polskiego

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bagieńska - Masiota, A. (1). Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 313-331. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.17
Dział
Prace drobne i materiały