Wolność ekspresji artystycznej. Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego
PDF

Jak cytować

Sobczak, J. (2017). Wolność ekspresji artystycznej. Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 237–293. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.15

Abstrakt

Ekspresja artystyczna towarzyszy – jak się wydaje – człowiekowi od zarania dziejów. Sztuka stanowiła zawsze immanentną część kultury i cywilizacji. Bez sztuki bardzo trudno byłoby zrozumieć nie tylko życie prywatne w poszczególnych epokach, dzieje kultury, a nawet historię gospodarczą i polityczną. Sztuka zdaje się nie znać granic geografi cznych i chronologicznych. Stale poszerza swój zasięg, obejmując kulturę, religię, systemy polityczne, zawłaszcza gospodarkę, stymulując zachowania rynkowe, tworząc nowe zawody, zapewniając utrzymanie rzeszom pracowników, którzy w prawdzie sami sztuki nie tworzą, ale nią administrują, konserwują jej dzieła, zbierają związane z nią przekazy, handlują nimi.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.15
PDF
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.